« 1 2 3 4 5 »

Nu păcătuieşte cel ce proscomideşte dintr-o prescură pentru trei oameni, sau aprinde o lumânare

Sfântul Potir nu trebuie să se binecuvânteze la rugăciunea proscomidiei

Nu se cuvine ca presbiterul să liturghisească fără apa caldă, decât numai de mare nevoie; şi dacă nicidecum nu se află apă caldă

Se cuvine ca monahul care a lepădat schima, şi iarăşi a revenit, să îmbrace iarăşi îmbrăcămintea monahală ce a dezbrăcat, dar fără să se citească rugăciunile orânduite

[Nu] Se cuvine călugăriţelor a intra în sfântui altar şi să aprindă lumânări şi candele, să-l cureţe şi să-l măture

Nu se cuvine ca monahii, în Vinerea Mare, să îndeplinească lucrări agricole şi, sub pretextul acestora, să se dezlege la vin şi untdelemn, fiindcă acestea sunt obiceiuri ale necumpătării

Pentru trei cauze se iartă monahului să plece din mănăstirea sa: dacă egumenul este eretic; dacă intrarea femeilor în mănăstire devine liberă; dacă în cenovie învaţă copii mireneşti

Fiindcă nu este permis ca prin copiii aceştia sa se divulge poporului cele ce se fac în mănăstire

Se cuvine călugărilor supuşi epitimiilor să mănânce cu ceilalţi şi să se roage laolaltă; precum şi să primească pâine binecuvântată, adică anafura, deodată cu mărturisirea lor

În Postul Sfinţilor Apostoli şi în Postul Sfântului Filip se cuvine călugărilor care şed în mănăstire să mănânce o dată pe zi spre seară, miercurea şi vinerea; iar cei ce lucrează, să guste după ceasul al şaselea, iar seara să mănânce

« 1 2 3 4 5 »


->