Can. 5 Trul. - În casele clericilor să nu stea femei care dau de bănuit:

Nici unul dintre cei din catalogul clerului să nu-şi ia (dobândească, ţină) femele sau slujiitoare, în afara acelora care se află trecute în canon ca feţe fără bănuială (care nu dau de bănuit), ţinându-şi (păstrându-şi) prin aceasta neprihănirea sa. Iar dacă cineva calcă cele orânduite (hotărâte) de noi, să se caterisească. Acelaşi lucru să-l păzească (să-l observe) şi eunucii (scopiţii, castraţii), purtând grijă (preocupându-se) de a lor neprihănire; iar cei ce o calcă (hotărârea aceasta), dacă ar fi clerici, să se caterisească, iar dacă ar fi laici, să se afurisească.


->