Can. 45 Cartag. - Botezul bolnavilor. Primirea celor ce se pocăiesc:
Bolnavii care nu pot răspunde pentru sineşi să se boteze atunci când prin voinţa lor vor exprima mărturie despre dânşii cu pericolul lor însuşi. Harul şi împăcarea cu Biserica să nu se denege actorilor şi mimilor şi celorlalte persoane de acest fel sau apostaţilor care se pocăiesc şi se convertesc la Dumnezeu.

->