Can. 133 Cartag. - Episcopul să nu fie grabnic a osândi fără dovezi:
Câtă vreme episcopul propriu nu ar comunica cu cel afurisit, cu episcopul acela să nu comunice ceilalţi episcopi; ca episcopul să se ferească mai bine a nu zice împotriva cuiva ceva ceea ce nu poate dovedi cu dovezi de la alţii.
Episcopul Aureliu zise: „După ce s-au adus hotărârile prin voinţa sinodului întreg întrunit şi a smereniei mele, se decide să se facă încheierea tuturor agendelor rezolvate în chip definitiv mai înainte şi împreună dezbaterea celor stabilite cu ziua de azi să se primească la acele bisericeşti; în cele ce încă nu sunt soluţionate le vom comunica în scris în ziua următoare cinstitului nostru frate şi împreună episcop Bonifaciu prin fraţii noştri, episcopul Faustin şi presbiterii Filip şi Asell”. Şi au iscălit

->