« 1 2 3 »
Ea a fost dată uneori prin anumite semne minunate, pe care omul le cunoaşte prin simţuri; de pildă, arătarea lui Dumnezeu către Avraam, sub chipul a trei bărbaţi, la stejarul Mamvri (Fc 18, 1-... mai mult


Această Descoperire s-a dat de la facerea primilor oameni, în rai, până la venirea Mântuitorului, care a încununat şi a desăvârşit Descoperirea. Această lungă durată - 5508 ani - se poate... mai mult


Din Sfânta Scriptură, din împlinirea întocmai a proorociilor Vechiului Testament şi din istoria Bisericii Creştine. În adevăr, Sfântul Apostol Pavel precizează: „dar când a venit plinirea... mai mult


Se poate vorbi cu toată siguranţa. Am văzut mai înainte că Descoperirea dumnezeiască poate fi împărţită în trei mari perioade de timp. Fiecăreia dintre aceste perioade îi corespunde mai m... mai mult


Pentru că învăţătura creştină a fost dată de Însuşi Fiul lui Dumnezeu întrupat, Domnul nostru Iisus Hristos, şi pentru că nimeni altul n-a cunoscut ca El de-a dreptul pe Dumnezeu şi a î... mai mult


Ne putem încredinţa de Descoperirea dumnezeiască pe două căi: 1) printr-una personală, aflată în cercetare; 2) prin cealaltă, aflată în cuprinsul Descoperirii. Cea dintâi e credinţa. Cred... mai mult


Semnele Descoperirii dumnezeieşti sunt următoarele: 1. înălţimea învăţăturilor descoperite; 2. curăţia lor dumnezeiască; 3. puterea lor de a schimba în bine pe oameni. Aceste semne sunt l... mai mult


Minunile sunt fapte dumnezeieşti mai presus de mintea şi puterea omenească. Ele sunt fapte săvârşite în firea văzută numai cu puterea lui Dumnezeu, întrecând legile minţii şi ale firii, c... mai mult


Minunile adevărate se deosebesc de cele mincinoase printr-o seamă de condiţii, dintre care însemnăm: 1. Să fie vrednice de numele lui Dumnezeu şi să fie cuprinse în Sfânta Scriptură şi în... mai mult


Proorociile sau profeţiile sunt arătări prin viu grai, sau prin scris, ale anumitor adevăruri şi întâmplări care privesc viitorul, pe care Dumnezeu le vesteşte prin aleşii Săi, în vederea ... mai mult


« 1 2 3 »