« 1 2 3 4 5 »
Uciderea sufletească înseamnă pilda rea, prin vorbe şi fapte necuviincioase, prin care se dă aproapelui pricină de a se abate din calea bună şi a păcătui, ceea ce îi aduce moartea sufletulu... mai mult


Nu. Această poruncă opreşte şi sinuciderea, adică nimicirea cu bună ştiinţă şi voie a vieţii proprii. Căci dacă este împotriva firii a ucide pe un om, care este asemenea nouă, cu atât ... mai mult


Da, şi anume atunci când omul consimte să trăiască în păcat, căci: „Plata păcatului este moartea” (Rm 6, 23).Uciderea este păcatul cel mai mare pe care-l poate săvârşi cineva faţă de aproapele şi faţă de sine însuşi. Sfânta Scriptură numără uciderea printre păcatele strigătoare la cer.


Uciderea este un păcat foarte greu, fiindcă prin ea: 1) Se distruge o fiinţă care poartă în sine chipul lui Dumnezeu; 2) Se intră cu nelegiuire în drepturile lui Dumnezeu, Care este singurul... mai mult


Porunca a şaptea este: „Să nu fii desfrânat” (Iş 20, 14).Prin această poruncă sunt oprite toate cugetele şi dorinţele necurate, toate cuvintele şi faptele necuviincioase de care creştinul trebuie să se ruşineze înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor... mai mult


Desfrânarea este un păcat foarte mare, fiindcă răpeşte omului curăţia trupească şi sufletească, vatămă sănătatea, întunecă mintea, împietreşte inima şi-l îndepărtează pe credinci... mai mult


Porunca a opta este: „Să nu furi” (Iş 20, 15).Această poruncă opreşte luarea sau însuşirea pe nedrept a bunurilor străine. Împotriva acestei porunci se păcătuieşte prin: 1) luarea pe ascuns a lucrurilor străine (furt); 2) luarea cu s... mai mult


« 1 2 3 4 5 »