Se opreşte oare prin porunca întâi cinstirea îngerilor şi a sfinţilor?

Nu, căci cinstirea dată lor este - precum s-a arătat mai înainte - alta decât aceea care I se dă lui Dumnezeu. Îngerilor şi sfinţilor li se roagă creştinul numai pentru ca aceştia să mijlocească pentru el către Dumnezeu, prin rugăciunile lor.