Care este porunca a treia?

Porunca a treia este: „Să nu iei numele Domnului, Dumnezeului tău, în deşert, că nu va lăsa Domnul nepedepsit pe cel ce ia în deşert numele Lui” (Iş 20, 7).