1 ... « 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 »

Un frate fiind în pustie şi liniştindu-se în chilie, era luptat de trândăvie ca să iasă din chilie şi-şi zicea: „Pentru ce te trândăveşti, ticăloase şi cauţi să ieşi din chilie? Au... mai mult

A fost întrebat un bătrân: „Pentru ce niciodată nu te-ai trândăvit?” Şi a răspuns: „Pentru că în fiecare zi aştept să mor”.

Se povestea despre episcopul Oxirinhului, anume Apfi, că atunci când era în pustie, multe nevoinţe şi grele pătimiri făcea, iar după ce s-a făcut episcop a voit să facă aceleaşi nevoinţe ... mai mult

Pe un frate l-a muşcat odată un şarpe şi a intrat într-o cetate ca să caute să se vindece. Iar o femeie evlavioasă şi temătoare de Dumnezeu l-a primit şi îl îngrijea. Deci după ce a sim... mai mult

Un bătrân s-a bolnăvit la Schit şi poftea să mănânce pâine proaspătă. Auzindu-l unul din fraţii cei nevoitori, a luat cojocul şi în el pâini uscate şi s-a dus în Egipt. Şi schimbând ... mai mult

Un pustnic aflând un om îndrăcit şi care nu putea să postească, s-a rugat lui Dumnezeu să se mute la dânsul dracul şi acela să se slobozească. L-a ascultat deci Dumnezeu şi a intrat dracul... mai mult

Un monah avea sub ascultare un alt monah, care era într-o chilie departe cu zece mile. Deci, i-a zis lui gândul: „Cheamă-l pe fratele să vină să ia pâinea”. Şi iarăşi a socotit: „De ce... mai mult

Zis-a un bătrân oarecare: „Mai mare dragoste decât aceasta nu este, a-şi pune cineva viaţa pentru fratele său. Iar cel ce aude de la cineva din fraţi cuvinte de ocară asupra lui şi ar putea... mai mult

Un frate l-a întrebat pe un bătrân oarecare, zicând: „Părinte, sunt doi fraţi şi unul dintr-înşii şade cu tăcere în chilia sa şi posteşte cu mare înfrânare toată săptămâna şi mu... mai mult

Un frate l-a întrebat pe un părinte oarecare, zicând: „Pentru ce, părinte, acum fraţii care se ostenesc prin pustie şi prin mănăstiri, nu pot câştiga darurile lui Dumnezeu precum câştiga... mai mult

Zis-a un bătrân oarecare: „Părinţii noştri cei de demult aveau obicei: care erau mai bătrâni, cercetau pururea pe cei mai tineri, mergeau la chilia lor şi luau seama cum petrec la chilii, cu... mai mult

Un frate oarecare l-a întrebat pe un părinte, zicând: „Cum şi în ce chip este, părinte, dragostea de fraţi? Dar nedragostea?” Răspuns-a lui bătrânul, zicând: „Dragostea de fraţi, ace... mai mult

1 ... « 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 »


->