1 ... « 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 » ... 103

Zis-a avva Veniamin, preotul chiliilor, că ne-am dus în schit la un bătrân şi am voit să-i dăm puţintel untdelemn. Şi ne zice nouă: „Iată unde şade vasul cel mic, care mi l-aţi adus mai... mai mult

Acelaşi [avva Veniamin] a zis, că ne-am dus la alt bătrân şi ne-a oprit pe noi la el să mâncăm şi punându-ne nouă ulei de rafane [ulei de seminţe de ridichi], am zis lui: „Părinte, pune... mai mult

Avva Veniamin, când avea să moară, a zis fiilor săi: „Acestea faceţi şi puteţi să vă mântuiţi. Totdeauna bucuraţi-vă, neîncetat vă rugaţi, pentru toate mulţumiţi!”

Acelaşi [avva Veniamin] a zis: „Pe calea cea împărătească să umblaţi şi milele să număraţi şi să nu defăimaţi!”

A întrebat oarecine pe avva Viare, zicând: „Ce să fac, ca să mă mântuiesc?” A răspuns lui bătrânul: „Mergi şi fă pântecele tău mai mic şi lucrarea mâinilor tale puţină, nu te tu... mai mult

Un frate a venit către avva Victor, cel ce petrecea întru tăcere în lavra lui, zicând: „Ce să fac părinte, pentru că mă biruieşte lenevirea?” Zis-a lui bătrânul: „Această boală, fi... mai mult

Zis-a avva Grigorie [Teologul], că aceste trei lucruri cere Dumnezeul de la tot omul, care are sfântul botez, adică: „Credinţa dreaptă de la suflet, adevărul de la limbă şi înfrânarea pati... mai mult

Zis-a iarăşi [avva Grigorie Teologul]: „Toată viaţa omului o zi este, la cei ce pătimesc de dorinţă”

Au zis unii pentru avva Ghelasie, că avea o carte în membrane, al cărei preţ era de optsprezece bani. Şi era scrisă într-însa toată Scriptura cea veche şi cea nouă şi se afla pusă în bis... mai mult

Acestui avva Ghelasie, i-a rămas o chilie de la un oarecare bătrân, care era şi el monah, împrejurul Nicopolei având locuinţa. Şi această chilie avea şi livadă. Deci un lucrător oarecare a... mai mult

Încă şi aceasta au povestit-o mulţi din ucenicii lui, că, oarecând fiind adus lor un peşte, pe acesta prăjindu-l bucătarul, l-a adus la chelar, iar sosind chelarului o trebuinţă de nevoie, ... mai mult

Se spunea pentru avva Ghelasie, nu numai de ucenicii lui, ci şi de alţii mulţi, care adesea, ori se duceau la dânsul, cum că în vremea Soborului celui a toată lumea din Calcedon, Teodosie care ... mai mult

1 ... « 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 » ... 103


->