1 2 3 4 5 »

Unui frate făcându-i-se strâmbătate de către alt frate, a venit la avva Sisoe şi i-a zis: „Mi s-a făcut strâmbătate de cutare frate şi eu voi să-mi fac izbândă”. Iar bătrânul îl ru... mai mult

Un frate l-a întrebat pe avva Sisoe, zicând: „Ce voi face, că de multe ori merg la biserică şi de multe ori se face pomană şi mă ţin?” I-a zis lui bătrânul: „Osteneală are lucrul”.... mai mult

Zicea ucenicul lui avva Sisoe, către dânsul: „Părinte, ai îmbătrânit, să mergem de acum aproape de lume”. I-a zis lui bătrânul: „Unde nu este femeie, acolo să mergem”. I-a zis lui uc... mai mult

De multe ori îi zicea ucenicul lui avva Sisoe: „Avvo, scoală-te, să mâncăm!” Iar el zicea către dânsul: „Dar n-am mâncat, fiule?” Iar ucenicul îi răspundea: „Nu, părinte”. Şi z... mai mult

Zis-a odată avva Sisoe cu îndrăzneală: „Îndrăzneşte, iată treizeci de ani am de când nu mă mai rog lui Dumnezeu pentru păcat. Ci aşa mă rog, zicând: «Doamne, Iisuse, apără-mă de li... mai mult

Un frate i-a zis lui avva Sisoe: „Cum de nu mă părăsesc patimile?” I-a răspuns lui bătrânul: „Vasele lor înlăuntru tău sunt. Dă-le lor arvună şi se duc”.

Şedea odată avva Sisoe în muntele lui avva Antonie singur. Şi zăbovind slujitorul lui să vină la dânsul, timp de zece luni nu a văzut om. Umblând prin munte, a găsit un faranit, care vâna ... mai mult

S-a făcut pomană în muntele lui avva Antonie şi s-a aflat acolo un vas cu vin. Şi luând unul din bătrâni un văscior şi un pahar l-a dus la avva Sisoe şi i-a dat lui şi a băut. Asemenea ş... mai mult

A venit cineva din fraţi la avva Sisoe în muntele lui avva Antonie. Şi vorbind ei, l-a întrebat avva Sisoe: „Nu am ajuns la măsurile lui avva Antonie, părinte?” Şi i-a zis lui bătrânul: ... mai mult

A venit odată unul din tebei la avva Sisoe, vrând să se facă călugăr. Şi l-a întrebat bătrânul, dacă are pe cineva în lume. Iar el a zis: „Am un fiu”. Şi i-a zis lui bătrânul: „Du... mai mult

Un frate l-a întrebat pe avva Sisoe, zicând: „Oare aşa alunga satana pe cei vechi?” I-a răspuns lui bătrânul: „Acum şi mai mult, căci vremea lui s-a apropiat şi se tulbură”.

A fost odată ispitit Avraam, ucenicul lui avva Sisoe de un drac. Şi a văzut bătrânul că a căzut. Dar sculându-se, şi-a întins mâinile la cer, zicând: „Dumnezeule, voieşti, nu voieşti, ... mai mult

1 2 3 4 5 »


->
Ahila
Aio
Alonie
Ammoi
Ammona
Andrei
Anuv
Apfi
Apollo
Ari
Avraam
Carion
Casian
Chiru
Copri
Cronie
Daniil
Dula
Eladie
Iacov
Ierax
Ilie
Isaia
Isidor
Lot
Luchie
Marcel
Matoi
Mios
Moise
Motie
Netra
Nicon
Nil
Paisie
Pamvo
Pavel
Pimen
Pior
Pistos
Romano
Ruf
Siluan
Simon
Sisoe
Theona
Viare
Victor
Xantie
Xoie
Zinon
Zosima