1 2 3 »

Zis-a un bătrân oarecare: „Dator este călugărul să-şi cumpere fără-de-grija, măcar de se va şi lipsi de alte trebuinţe trupeşti”.

Spunea un bătrân oarecare despre trei fraţi silitori, care s-au sfătuit împreună să-şi aleagă fiecare dintr-înşii câte o faptă bună, pe care păzind-o să se mântuiască prin ea. Deci c... mai mult

Un frate a mers la un bătrân iscusit şi l-a întrebat zicând: „Ce voi face, părinte”, că foarte i s-a urât a mai şedea în pustie? Răspuns-a lui bătrânul, zicând: „Această urâciune... mai mult

Zis-a un bătrân: „Precum pe drumul cel bătut nu poate creşte nici un fel de pajişte, măcar şi sămânţă de ai semăna, pentru că este locul pururea călcat, aşa şi faptele bune nu pot cr... mai mult

Un frate l-a întrebat pe un bătrân zicând: „Avvo, bine este oare a trăi în pustie?” Bătrânul i-a răspuns: „Fiii lui Israel, dacă au lăsat lucrurile Egiptului şi au ieşit la pustie, ... mai mult

Un frate l-a întrebat pe un bătrân, zicând: „Avvo, ce va face omul, ca să câştige fapte bune?” Bătrânul i-a răspuns: „Acel care doreşte şi voieşte să înveţe vreun meşteşug, toa... mai mult

Zis-a un bătrân: „Acela care a greşit, se cade să se pocăiască, deosebindu-se de toată dragostea şi însoţirea omenească, până când se va înştiinţa, că i-a primit Dumnezeu pocăinţ... mai mult

Zis-a un bătrân: „Precum murind în cetate şi nu mai aude glasurile, nici gâlcevile, nici vorbele omeneşti, ci odată a murit şi la alt loc s-a mutat, unde nu sunt vorbele, lucrurile şi gâlc... mai mult

Zis-a un bătrân: „Precum este carnea, care de nu va fi sărată bine, se strică, se împute şi toţi se îngreţoşază şi îşi întorc feţele de la dânsa, aşa este şi călugărul care z... mai mult

Zis-a un bătrân: „Precum este baia, când i se deschide adeseori uşa şi îi iese căldura, aşa şi sufletul, când va să grăiască, măcar şi vorbe bune de va grăi, deschizând uşile graiu... mai mult

Zis-a un bătrân: „Se cade călugărului să se ispitească pe sine, socotindu-se pururea cu gândul său, ca şi cum ar ieşi dintr-această viaţă şi ar trece spre alta. Oare va scăpa de cei c... mai mult

Un frate l-a întrebat pe un bătrân, zicând: „Cum se cade a şedea cu tăcere călugărul în chilia sa?” Bătrânul i-a răspuns: „A şedea călugărul în chilie, este, ca să-şi aducă am... mai mult

1 2 3 »


->