1 2 3 »

Zis-a avva Agathon: „Călugărul trebuie să nu lase conştiinţa să-l învinuiască în nici un lucru”

Zis-a avva Petru, acela al lui avva Lot, că era odată la chilia lui avva Agathon şi a venit către acesta un frate, zicând: „Voiesc să locuiesc cu fraţii; deci spune-mi, cum voi locui cu ei?... mai mult

Zis-a iarăşi [avva Agathon]: „Fără de păzirea dumnezeieştilor porunci, nu sporeşte omul în nici o faptă bună”

Zis-a iarăşi [avva Agathon]: „Niciodată nu m-am culcat să dorm având (ceva) asupra cuiva, nici am lăsat pe cineva să se culce, să doarmă având (ceva) asupra mea [Mt 5, 23 şi Mc 9, 25]. Ac... mai mult

Se spunea pentru avva Agathon, că s-au dus oarecari la dânsul auzind că are dreaptă şi mare socoteală. Şi vrând să-l cerce de a sa mânie, i-au zis lui: „Tu eşti Agathon? Am auzit pentru t... mai mult

Povestesc unii pentru avva Agathon, că a făcut vreme multă zidind o chilie împreună cu ucenicii lui şi după ce au sfârşit ei chilia, au venit apoi să şadă în ea. Şi a văzut bătrânul ... mai mult

Se zicea, iarăşi pentru dânsul [avva Agathon], că de multe ori s-a mutat, având numai la brâu cuţitaşul cu care spinteca smicelele

A fost întrebat avva Agathon: „Ce este mai mare: osteneala cea trupească, sau păzirea celor dinăuntru?” Iar bătrânul a zis: „Omul este asemenea unui pom; deci, osteneala cea trupească est... mai mult

L-au întrebat pe el [avva Agathon] iarăşi fraţii, zicând: „Care faptă bună, părinte, între petreceri, are mai multă osteneală?” Zis-a lor: „Iertaţi-mă, eu socotesc că nu este altă... mai mult

Şi era avva Agathon înţelept cu mintea şi fără de preget cu trupul şi se îndestula cu toate şi cu lucrul mâinilor şi cu hrana şi cu îmbrăcămintea

Acesta [avva Agathon] mergea pe un drum cu ucenicii lui şi unul dintr-înşii găsind un păruţ de lemn verde pe drum, a zis bătrânului: „Părinte, porunceşte să-l iau”. Iar bătrânul s-a u... mai mult

Un frate a venit la avva Agathon, zicând: „Lasă-mă să locuiesc cu tine”. Şi mergând pe drum a găsit puţin săpun şi l-a adus la el. Şi a zis bătrânul: „Unde ai găsit săpunul?” Zi... mai mult

1 2 3 »


->
Ahila
Aio
Alonie
Ammoi
Ammona
Andrei
Anuv
Apfi
Apollo
Ari
Avraam
Carion
Casian
Chiru
Copri
Cronie
Daniil
Dula
Eladie
Iacov
Ierax
Ilie
Isaia
Isidor
Lot
Luchie
Marcel
Matoi
Mios
Moise
Motie
Netra
Nicon
Nil
Paisie
Pamvo
Pavel
Pimen
Pior
Pistos
Romano
Ruf
Siluan
Simon
Sisoe
Theona
Viare
Victor
Xantie
Xoie
Zinon
Zosima