Zis-a avva Evagrie: „Când eşti în chilie, strânge-ţi gândul tău, adu-ţi aminte de ziua morţii, vezi atunci murirea trupului, pune în minte nevoia! Ia osteneala, defaimă deşertăciunea lu... mai mult

Zis-a iarăşi [avva Evagrie]: „Taie prieteşugurile celor mulţi, ca să nu se spurce mintea ta şi va turbura chipul liniştirii”

Zis-a iarăşi [avva Evagrie]: „Mare lucru este cu adevărat a se ruga fără răspândire, dar mai mare este şi a cânta fără răspândire”

Zis-a iarăşi [avva Evagrie]: „Adu-ţi aminte totdeauna de ieşirea ta şi nu uita judecata cea veşnică şi nu va fi greşeală în sufletul tău”

Zis-a iarăşi [avva Evagrie]: „Ridică ispitele şi nimeni nu este care să se mântuiască”

Zis-a iarăşi [avva Evagrie]: „Grăia unul din părinţi că hrana cea mai uscată şi deopotrivă, înjugată fiind cu dragostea, degrabă bagă pe monah în limanul nepătimirii”

S-a făcut odată sobor la chilii pentru un lucru şi a grăit avva Evagrie. Zis-a lui preotul: „Ştim, avvo, că de erai în ţara ta, poate şi episcop vrei să fii şi cap multora, iar acum ca un... mai mult


->
Ahila
Aio
Alonie
Ammoi
Ammona
Andrei
Anuv
Apfi
Apollo
Ari
Avraam
Carion
Casian
Chiru
Copri
Cronie
Daniil
Dula
Eladie
Iacov
Ierax
Ilie
Isaia
Isidor
Lot
Luchie
Marcel
Matoi
Mios
Moise
Motie
Netra
Nicon
Nil
Paisie
Pamvo
Pavel
Pimen
Pior
Pistos
Romano
Ruf
Siluan
Simon
Sisoe
Theona
Viare
Victor
Xantie
Xoie
Zinon
Zosima