Zis-a avva Ammona: „Patrusprezece ani am făcut în schit, rugându-mă lui Dumnezeu noaptea şi ziua, ca să-mi dăruiască să biruiesc mânia”

Un frate a întrebat pe avva Ammona, zicând: „Spune-mi un cuvânt ca să mă mântuiesc!” Şi i-a răspuns bătrânul: „Mergi şi-ţi fă gândul tău, precum fac făcătorii de rele, care sunt... mai mult

Spuneau unii pentru avva Ammona, că şi vasilisc (şarpe veninos) a omorât. Căci ducându-se în pustie ca să scoată apă din fântână şi văzând un vasilisc, s-a pus cu faţa în jos, zicân... mai mult

Povestit-a unul din părinţi că era la chilii un bătrân ostenitor purtând rogojină şi mergând, s-a dus la avva Ammona. Şi l-a văzut pe el bătrânul purtând rogojina şi i-a zis lui: „Ace... mai mult

Unor fraţi li s-a întâmplat o scârbă la locul lor şi vrând să-l părăsească s-au dus la avva Ammona. Şi iată, bătrânul mergea cu corabia pe apă şi văzându-i umblând pe marginea râu... mai mult

Venit-a odată avva Ammona să treacă un râu şi a găsit o corabie dregându-se şi a şezut lângă dânsa. Şi iată altă corabie (luntre) a venit şi a trecut pe oamenii care erau acolo. Şi i-... mai mult

A purces odată avva Ammona să meargă la avva Antonie şi a pierdut drumul. Şi şezând, a adormit puţin. Şi sculându-se din somn, s-a rugat lui Dumnezeu, zicând: „Mă rog Ție, Doamne, Dumne... mai mult

Acestui avva Ammona i-a proorocit avva Antonie, zicând: „O să sporeşti întru frica lui Dumnezeu”. Şi scoţându-l afară din chilie, i-a arătat o piatră şi i-a zis: „Ocărăşte piatra a... mai mult

Se spunea pentru dânsul [avva Ammona], că au venit unii la el să se judece, iar bătrânul se făcea nebun. Şi iată, o femeie zicea către vecina ei: „Acest bătrân este nebun”. Şi a auzit-... mai mult

A venit odată avva Ammona să guste ceva într-un loc şi era acolo unu care avea nume rău. Şi ce s-a întâmplat de a venit o femeie şi a intrat în chilia fratelui celui ce avea nume rău. Deci,... mai mult

A fost întrebat avva Ammona: „Care este calea cea strâmtă şi îngustă?” Şi răspunzând, a zis: „Calea strâmtă şi îngustă aceasta este, să-şi silească cineva gândurile sale şi s... mai mult


->
Ahila
Aio
Alonie
Ammoi
Ammona
Andrei
Anuv
Apfi
Apollo
Ari
Avraam
Carion
Casian
Chiru
Copri
Cronie
Daniil
Dula
Eladie
Iacov
Ierax
Ilie
Isaia
Isidor
Lot
Luchie
Marcel
Matoi
Mios
Moise
Motie
Netra
Nicon
Nil
Paisie
Pamvo
Pavel
Pimen
Pior
Pistos
Romano
Ruf
Siluan
Simon
Sisoe
Theona
Viare
Victor
Xantie
Xoie
Zinon
Zosima