Au venit unii odată să-l facă pe avva Isaac [preotul chiliilor] preot și auzind el a fugit în Egipt și s-a dus într-o țarină și s-a ascuns între buruieni. Deci, au alergat părinții pe urm... mai mult

Zis-a avva Isaac [preotul chiliilor]: Când eram mai tânăr, ședeam cu avva Kronie și niciodată nu mi-a zis să fac vreun lucru, cu toate că era bătrân și tremura; ci singur se scula și-mi da... mai mult

Avva Isaac [preotul chiliilor] și avva Avraam erau împreună locuind, și intrând avva Avraam, l-a aflat pe avva Isaac plângând. Și i-a zis lui: „Ce plângi? Și a zis bătrânul: „Pentru ce... mai mult

Zis-a avva Isaac [preotul chiliilor]: „Ştiu pe un frate, care seceră în țarină şi a voit să mănânce un spic de grâu și a zis stăpânului țarinei: «Voiești să mănânc un spic de grâ... mai mult

Zis-a iarăși [avva Isaac preotul chiliilor] fraților: „Nu aduceți aici copii, că patru biserici în Schit s-au pustiit pentru copii”

Se spunea pentru avva Isaac [preotul chiliilor], că cenușa cădelniței din vremea liturghiei cu pâinea sa o mânca

Spunea avva Isaac [preotul chiliilor]: „Părinții noștri și avva Pamvo purtau haine vechi cu multe cusături și sevenia, iar acum scumpe purtați. Duceți-vă de aici! Ați pustiit cele de aici... mai mult

Povestit-a unul din părinți că a venit odată unul din frați, purtând un culion mic în biserica Chiliilor, înaintea lui avva Isaac [preotul chiliilor] și l-a gonit bătrânul, zicând că locu... mai mult

Zis-a avva Isaac [preotul chiliilor]: „Niciodată nu am băgat în chilia mea cuget asupra fratelui ce m-a necăjit și eu m-am silit să nu las frate în chilia lui, care să aibă asupra mea cuget

S-a bolnăvit de mare boală avva Isaac [preotul chiliilor] și a petrecut multă vreme într-însa. Și i-a făcut fratele puțină fiertură și a pus într-însa și prune și nu voia bătrânul s... mai mult

Spuneau unii despre avva Isaac [preotul chiliilor], că vrând să se săvârșească s-au adunat la dânsul bătrânii și ziceau: „Ce vom face după tine, părinte?” Iar el a zis: „Ați văzut... mai mult

Zis-a avva Isaac [preotul chiliilor] că zicea avva Pamvo, că:”Acest fel de haină trebuie călugărul să poarte, încât să o pună afară de chilie trei zile și nimeni să nu i-o ia”


->
Ahila
Aio
Alonie
Ammoi
Ammona
Andrei
Anuv
Apfi
Apollo
Ari
Avraam
Carion
Casian
Chiru
Copri
Cronie
Daniil
Dula
Eladie
Iacov
Ierax
Ilie
Isaia
Isidor
Lot
Luchie
Marcel
Matoi
Mios
Moise
Motie
Netra
Nicon
Nil
Paisie
Pamvo
Pavel
Pimen
Pior
Pistos
Romano
Ruf
Siluan
Simon
Sisoe
Theona
Viare
Victor
Xantie
Xoie
Zinon
Zosima