S-au suit odată unii din părinți, la avva Iosif în Panefo ca să-l întrebe pentru întâlnirea fraților ce găzduiesc la dânșii, de se cade să facă pogorâre și să arate îndrăzneală că... mai mult

Zis-a avva Pimen lui avva Iosif [cel din Panefo]: „Spune-mi, cum să mă fac călugăr?” Și a zis: „De voiești să afli odihnă și aici și acolo, pentru tot lucrul zi: «Eu cine sunt?» Și ... mai mult

Acelaşi [avva Pimen] iarăși a întrebat pe avva Iosif [cel din Panefo], zicând: „Ce voi face, când se apropie patimile? Să le stau împotrivă, sau să le las să intre?” Îi zice lui bătr... mai mult

Un frate a întrebat pe avva Iosif [cel din Panefo], zicând: „Ce voi face, că nici rele pătimiri a suferi nu pot, nici a lucra și a da dragoste”. I-a zis lui bătrânul: „Dacă nu poți din ... mai mult

Zicea unul din frați: „M-am dus odată la Iraclia cea de jos, către avva Iosif [cel din Panefo] și avea în mănăstirea lui un dud frumos, și îmi zice de dimineață: «Du-te, mănâncă!» Ș... mai mult

Zis-a avva Iosif [cel din Panefo] lui avva Lot: „Nu poți să te faci călugăr de nu te vei face ca focul, arzând tot”

A mers avva Lot la avva Iosif [cel din Panefo] și i-a zis: „Avvo, după puterea mea îmi fac puțină pravilă și puținul post și rugăciunea și citirea și liniștea și după puterea mea sunt... mai mult

Un frate a întrebat pe avva Iosif [cel din Panefo] zicând: „Vreau să ies din chinovie și să șed afară”. Și i-a zis lui bătrânul: „Unde vezi sufletul tău că se odihnește și nu se va... mai mult

S-a dus unul din bătrâni la prietenul său, că mergând ei, să cerceteze pe avva Iosif [cel din Panefo] și a zis: „Zi-i ucenicului tău ca să ne gătească nouă măgarul!” Și a zis: „Che... mai mult

S-au adunat frații odată la avva Iosif [cel din Panefo] și șezând ei și întrebându-l, se bucura el și cu toată osârdia le zicea: „Eu împărat sunt astăzi! Că am împărățit peste pat... mai mult

Spuneau părinții despre avva Iosif cel din Panefo că voind să se săvârșească, ședeau bătrânii și luând el seama la fereastră și chemând pe ucenicul său, i-a zis: „Adu-mi toiagul. C... mai mult


->