1 2 3 4 »

Povestit-a despre sine avva Macarie [egipteanul], zicând: „Când eram mai tânăr şi şedeam la chilie în Egipt, m-au apucat şi m-au făcut cleric în sat. Şi nevrând să primesc, am fugit la ... mai mult

Venit-a odată Macarie egipteanul de la schit la muntele Nitriei, la pomenirea lui avva Pamvo. Şi i-au zis lui bătrânii: „Părinte, spune vreun cuvânt fraţilor”. Iară el a zis lor: „Eu în... mai mult

Avva Macarie [egipteanul] locuia odată în pustia cea mare şi petrecea numai el singur, iar mai jos era altă pustie în care locuiau mai mulţi fraţi. Şi lua seama bătrânul la cale şi a văzut... mai mult

S-a dus avva Macarie cel mare la avva Antonie în munte şi bătând în uşa lui, a ieşit la dânsul şi i-a zis: „Tu cine eşti?” Iar el a zis: „Eu sunt Macarie”. Şi încuind uşa a intrat... mai mult

Spunea avva Macarie [egipteanul] către fraţi despre pustiirea Schitului: „Când veţi vedea că se zideşte chilie aproape de luncă, să ştiţi că aproape este pustiirea lui; când veţi vedea ... mai mult

Zicea iarăşi [avva Macarie egipteanul], vrând să mângâie pe fraţi: „A venit aici un copil îndrăcit cu mama lui şi zicea mamei sale: «Scoală-te bătrâno, să mergem de aici». Iar ea a z... mai mult

Spunea avva Sisoe: „Când eram în Schit cu Macarie [egipteanul], ne-am suit să secerăm cu dânsul şapte inşi. Şi iată o văduvă era adunând în urma noastră spice şi nu înceta plângând... mai mult

Spunea avva Petru despre sfântul Macarie [egipteanul], că mergând odată la un pustnic şi găsindu-l pătimind, i-a întrebat, ce pofteşte să mănânce, fiindcă nimic nu era în chilia lui şi ... mai mult

Zis-a iarăşi [avva Petru], fiindcă cu nerăutate se purta avva Macarie [egipteanul] cu toţi fraţii, i-au zis lui unii: „Pentru ce te faci pe tine aşa?” Iar el a zis: „Doisprezece ani am sl... mai mult

Se spunea despre avva Macarie [egipteanul], că atunci când se întâmpla a fi cu fraţii, îşi punea luişi hotar, că de se va afla vin pentru fraţi, să bea, dar în loc de un pahar de vin, o zi... mai mult

Trecând odată de la luncă la chilia sa, avva Macarie [egipteanul] ducea zmicele de finic, şi iată l-a întâmpinat pe el diavolul pe cale cu secerea şi vrând să-l lovească n-a putut. Şi i-a ... mai mult

Întrebat-au unii din părinţi pe avva Macarie egipteanul, zicând: „Cum când mănânci şi când posteşti trupul tău este uscat?” Şi le-a zis lor bătrânul: „Lemnul care întoarce uscăt... mai mult

1 2 3 4 »


->
Ahila
Aio
Alonie
Ammoi
Ammona
Andrei
Anuv
Apfi
Apollo
Ari
Avraam
Carion
Casian
Chiru
Copri
Cronie
Daniil
Dula
Eladie
Iacov
Ierax
Ilie
Isaia
Isidor
Lot
Luchie
Marcel
Matoi
Mios
Moise
Motie
Netra
Nicon
Nil
Paisie
Pamvo
Pavel
Pimen
Pior
Pistos
Romano
Ruf
Siluan
Simon
Sisoe
Theona
Viare
Victor
Xantie
Xoie
Zinon
Zosima