1 ... « 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »

Un frate l-a întrebat pe avva Pimen, zicând: „Ce voi face acestei greutăţi, care nu mă ţine?” Răspuns-a lui bătrânul: „Corăbiile cele mici şi cele mari au brâie că, de nu va fi vân... mai mult

Un frate l-a întrebat pe avva Pimen despre supărarea gândurilor. Şi i-a zis lui bătrânul: „Acest lucru este asemenea cu un bărbat ce are foc de-a stânga şi un pahar cu apă de-a dreapta; de... mai mult

Un frate l-a întrebat pe avva Pimen, zicând: „Mai bine este a vorbi sau a tăcea?” I-a răspuns lui bătrânul: „Cel ce vorbeşte pentru Dumnezeu, bine face şi cel ce tace pentru Dumnezeu, as... mai mult

Un frate l-a întrebat pe avva Pimen, zicând: „Cum poate omul să fugă de a vorbi de rău pe aproapele?” I-a răspuns lui bătrânul: „Noi şi fraţii noştri două icoane suntem. Deci în ori... mai mult

Un frate l-a întrebat pe avva Pimen pentru trândăvie. Şi i-a zis lui bătrânul: „Trândăvia stă peste tot începutul şi nu este patimă mai rea decât dânsa iar de o va cunoaşte omul că a... mai mult

Zis-a avva Pimen: „Trei fapte trupeşti am văzut noi la avva Pamvo: Nemâncarea până seara în fiecare zi, tăcere şi rucodelie (lucrul mâinilor) mare”

Zis-a iarăşi [avva Pimen] că: „Zicea avva Teona: «Măcar de va câştiga cineva fapta bună, Dumnezeu nu-i dă lui singur darul, căci ştie că n-a fost credincios ostenelii sale. Ci de va merg... mai mult

Un frate i-a vorbit lui avva Pimen, zicând: „Voiesc să întru în chinovie şi să locuiesc”. I-a zis lui bătrânul: „De voieşti să intri în chinovie şi de nu vei fi fără de grijă pent... mai mult

Un frate l-a întrebat pe avva Pimen, zicând: „Ce voi face?” Şi i-a zis: „Scris este: «Fărădelegea mea voi vesti şi mă voi îngriji pentru păcatul meu» [Ps. 37, 19]”

Zis-a avva Pimen: „Aceste două gânduri, ale curviei şi al clevetirii, nu este cu cuviinţă omului nicidecum să le grăiască nici să le cugete în inima lui, căci de va voi câtuşi de puţin... mai mult

Fraţii lui avva Pimen îi ziceau: „Să ne ducem din locul acesta, că ne supără mănăstirile locului acestuia şi ne pierdem sufletele! Iată şi copiii plângând, nu ne lasă să ne liniştim... mai mult

A întrebat avva Bitinie pe avva Pimen, zicând: „De va avea cineva mâhnire asupra mea şi-i voi cere iertare şi nu va primi ce voi face?” I-a răspuns lui bătrânul: „Ia cu tine alţi doi fr... mai mult

1 ... « 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »


->