« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 » ... 16

A zis iarăşi [avva Pimen]: „Omul care învaţă, dar nu face cele ce învaţă, este asemenea cu fântâna, că pe toţi îi adapă şi îi spală, iar pe sine nu se poate curăţi, ci de toată ... mai mult

Trecând odată avva Pimen prin Egipt, a văzut o femeie şezând la un mormânt şi plângând cu amar. Şi a zis: „De vor veni toate veseliile lumii acesteia, nu vor muta sufletul ei de la plâns.... mai mult

A zis iarăşi [avva Pimen] că: „Este om, care se pare că tace, dar inima lui osândeşte pe alţii. Unul ca acesta totdeauna grăieşte. Şi este altul care de dimineaţa până seara grăieşte ... mai mult

Un frate a venit la avva Pimen şi i-a zis: „Avvo, multe gânduri am şi mă primejduesc din pricina lor”. Şi l-a scos pe el bătrânul afară sub văzduh şi i-a zis: „Întinde braţul şi ţi... mai mult

A zis avva Pimen: „De sunt trei la un loc şi unul se linişteşte bine, iar unul este bolnav şi mulţumeşte, celălalt slujeşte cu cuget curat, toţi trei de o lucrare sunt”

Zis-a iarăşi [avva Pimen]: „Scris este: «În ce chip doreşte cerbul izvoarele apelor, aşa Te doreşte sufletul meu, Dumnezeule» [Ps. 40, 1] Fiindcă cerbii în pustie înghit multe jigănii t... mai mult

A întrebat avva Iosif pe avva Pimen: „Cum trebuie a posti?”. I-a zis avva Pimen lui: „Eu voiesc ca cel ce mănâncă în fiecare zi, câte puţin să mănânce, ca să nu se sature”. I-a zis ... mai mult

Spuneau părinţii despre avva Pimen cum că: „Atunci când voia să meargă la biserică, şedea, judecând socotelile sale ca la un ceas şi aşa ieşea”

Un frate l-a întrebat pe avva Pimen, zicând: „Mi-a rămas o moştenire, ce să fac?” I-a zis lui bătrânul: „Du-te şi după trei zile vino şi îţi voi spune!” Şi a venit după cum i-a h... mai mult

L-a întrebat pe el [avva Pimen] alt frate, zicând: „Ce înseamnă: «Nu da rău pentru rău?» [1 Tes. 5, 16; 1 Pt. 3, 9]”. I-a zis lui bătrânul: „Patima aceasta patru chipuri are: întâi d... mai mult

Zis-a avva Pimen: „A păzi şi a lua aminte de sine, şi socoteală cea dreaptă: aceste trei fapte bune sunt povăţuitoare ale sufletului”

Zis-a iarăşi [avva Pimen]: „A te arunca pe sine înaintea lui Dumnezeu şi a nu te măsura pe sine şi a lepăda înapoi voia ta, sunt unelte ale sufletului”

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 » ... 16


->