1 2 »

A fost un om care se numea avva Pamvo şi despre acesta se povesteşte că trei ani a petrecut rugându-se la Dumnezeu şi zicând: „Să nu mă slăveşti pe pământ!” Şi atât l-a slăvit Dumne... mai mult

Se spunea despre avva Pamvo, că precum a luat Moise icoana slavei lui Adam, când s-a slăvit faţa lui, aşa şi faţa lui avva Pamvo, ca fulgerul strălucea şi era ca un împărat şezând pe tron... mai mult

Au venit odată doi fraţi la avva Pamvo şi l-a întrebat pe el unul, zicând: „Avvo, eu postesc din două în două zile şi mănânc două pâini. Oare îmi mântuiesc sufletul, sau mă rătăces... mai mult

Au venit odată patru pustnici la marele Pamvo, purtând piei. Şi au vestit fiecare fapta cea bună a celuilalt nefiind acela de faţă. Unul postea mult, cel de al doilea era neagonisitor şi cel de... mai mult

Cel întru fericita pomenire, Atanasie, arhiepiscopul Alexandriei, l-a rugat pe avva Pamvo să se pogoare din pustie la Alexandria. Deci pogorându-se şi văzând acolo o femeie uşuratică, s-a umpl... mai mult

Zis-a avva Pamvo: „Cu darul lui Dumnezeu, de când m-am lepădat de lume, nu m- am căit de vreun cuvânt ce l-am grăit”.

Zis-a iarăşi: „Acest fel de haină trebuie să poarte călugărul: să o pună afară din chilia lui trei zile şi nimeni să nu o ia”.

S-a întâmplat odată ca avva Pamvo să umble cu fraţii în părţile Egiptului. Şi văzând nişte mireni şezând, le zicea lor: „Sculându-vă, închinaţi-vă călugărilor, ca să fiţi blag... mai mult

Zis-a avva Pamvo: „De ai inimă trează, poţi să te mântuieşti”.

A întrebat preotul Nitriei: „Cum trebuie fraţii să petreacă?” Iar el a zis: „Cu mare nevoinţă şi păzind grija faţă de aproapele”.

A rugat avva Teodor al Fermii pe avva Pamvo: „Spune-mi un cuvânt”. Şi cu multă osteneală i-a zis lui: „Teodore, du-te, mila ta să o ai peste toţi, căci mila a aflat îndrăzneală înaint... mai mult

Se spunea despre avva Pamvo, că niciodată nu zâmbea a râde faţa lui. Deci într-una din zile, vrând dracii să-l facă să râdă, au legat de un lemn o pană şi o purtau făcând gălăgie şi... mai mult

1 2 »


->
Ahila
Aio
Alonie
Ammoi
Ammona
Andrei
Anuv
Apfi
Apollo
Ari
Avraam
Carion
Casian
Chiru
Copri
Cronie
Daniil
Dula
Eladie
Iacov
Ierax
Ilie
Isaia
Isidor
Lot
Luchie
Marcel
Matoi
Mios
Moise
Motie
Netra
Nicon
Nil
Paisie
Pamvo
Pavel
Pimen
Pior
Pistos
Romano
Ruf
Siluan
Simon
Sisoe
Theona
Viare
Victor
Xantie
Xoie
Zinon
Zosima