Pentru avva Antonie (apoftegma 11):

Zis-a iarăşi [avva Antonie]: „De la aproapele este viaţa şi moartea. Că de vom dobândi pe fratele, pe Hristos dobândim; iar de vom sminti pe fratele, lui Hristos greşim”.


->