Antonie: apoftegma 11

Zis-a iarăşi [avva Antonie]: „De la aproapele este viaţa şi moartea. Că de vom dobândi pe fratele, pe Hristos dobândim; iar de vom sminti pe fratele, lui Hristos greşim”.


->
Aio
Anuv
Apfi
Ari
Dula
Ilie
Lot
Mios
Nil
Pior
Ruf
Xoie