Pentru avva Ammun nitriotul (apoftegma 2):

Acelaşi avva Ammun s-a dus la avva Pimen şi i-a zis lui: „Când mă duc la chilia aproapelui, sau când el vine la mine pentru vreo trebuinţă, ne sfiim să vorbim unul cu altul, ca nu cumva să se ivească vreo vorbă străină”. Şi i-a zis lui bătrânul [avva Pimen]: „Bine faci, căci tinereţea are trebuinţă de păzire”. Zis-a avva Ammun iarăşi: „Bătrânii sporind în fapta bună nu aveau în dânşii altceva, sau străin în gură ca să vorbească aceea”. Şi iarăşi a întrebat: „Deci, dacă va fi nevoie ca să vorbesc cu aproapele, voieşti să vorbesc din Scripturi sau din cuvintele bătrânilor?” Zis-a bătrânul [avva Pimen]: „Dacă nu poţi să taci, mai bine este să vorbeşti din cuvintele bătrânilor şi nu din Scriptură, căci nu mică primejdie este”.


->