Pentru amma Theodora (apoftegma 1):

Întrebat-a maica Theodora pe avva Theofil, ce este cuvântul acela al apostolului: „Vremea răscumpărând?” [Col 4, 5] Iar el i-a zis ei: „Numirea arată câștigul. Adică: «Vreme de ocară ți-a venit? Cumpără cu smerita cugetare vreme și cu îndelungă răbdare vremea ocării și trage câștigul la tine. Vremea de necinste ți-a venit? Cu suferirea răutății cumpără vremea și câștigă. Pâră mincinoasă de-ți va veni, cu răbdarea și cu nădejdea câștigă. Și toate cele împotrivă, de vom voi, ni se vor face nouă câștiguri»”.


->