Pentru avva Pimen (apoftegma 12):

Un frate l-a întrebat pe avva Pimen zicând: „Am făcut păcat mare şi voiesc să mă pocăiesc trei ani”. I-a zis lui bătrânul: „Este mult”. Şi a zis fratele: „Dar până la un an?” Şi a zis iarăşi bătrânul: „Mult este”. Iar cei ce erau de faţă au zis: „Dar până la patruzeci de zile?” Şi iarăşi a zis: „Mult este”. Şi a adaus: „Eu zic că dacă din toată inima se va pocăi omul şi nu va mai continua să facă păcatul şi în trei zile îl primeşte pe el Dumnezeu”.


->