Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 » ... 93
Cea dintâi datorie şi cea mai mare grijă a credinciosului în viaţă este cea legată de mântuirea sufletului său. Nimic pe lume nu e mai de preţ pentru el ca mântuirea sufletului, după cuvâ... mai mult


Mântuirea este eliberarea din robia păcatului şi dobândirea vieţii de veci, în Hristos. Ea ne-a fost făcută cu putinţă de Întruparea, Jertfa, Învierea şi Înălţarea Domnului nostru Iisu... mai mult


Adevărul care duce la mântuire se găseşte în Sfânta Biserică Ortodoxă, „stâlp şi temelie a adevărului” (1 Tim 3, 15).



Biserica Ortodoxă are acest adevăr de la Dumnezeu Însuşi, vestit mai dinainte prin patriarhii, drepţii şi proorocii Vechiului Testament, care au avut o viaţă şi o cugetare sfântă, şi apoi ... mai mult


Acest adevăr l-a dat Dumnezeu prin Descoperirea dumnezeiască pe care a făcut-o oamenilor.



Descoperirea sau Revelaţia dumnezeiască este comoara de adevăruri pe care Dumnezeu a dat-o oamenilor, pentru ca aceştia, cunoscându-L pe El, voia şi lucrarea Lui, să-L cinstească după vrednic... mai mult


Descoperirea dumnezeiască dovedeşte marea iubire a lui Dumnezeu faţă de oameni. „Dumnezeu este iubire” (1 In 4, 8), iubire nesfârşită, un ocean de iubire, cum zic Sfinţii Părinţi. Prin e... mai mult


Descoperirea dumnezeiască a fost dată pentru toţi oamenii, pentru că toţi au nevoie de mântuire, dar, întrucât nu toţi erau vrednici de a primi Descoperirea direct de la Dumnezeu, ea a fost ... mai mult


Pentru nevrednicia pricinuită de necurăţia sufletului şi a trupului lor, în urma căderii în păcat a protopărinţilor noştri.



Oamenii aleşi de Dumnezeu în acest scop au fost patriarhii, Moise, drepţii şi proorocii, care au primit şi au vestit cuvântul lui Dumnezeu în sânul poporului evreu. Această Descoperire a fost... mai mult


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 » ... 93