Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!
1 ... « 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 » ... 93
Păgânii şi evreii au fost pregătiţi în primul rând prin aceea că i-a lăsat să sporească în păcat. Dacă ar fi vrut Dumnezeu să-i mântuiască pe oameni îndată după cădere, poate că ... mai mult


Prima făgăduinţă pe care a dat-o Dumnezeu oamenilor, că le va trimite un Mântuitor, a fost îndată după cădere. Era prima lor mângâiere în nenorocirea ce i-a ajuns. Dumnezeu îi spune şar... mai mult


În credinţa într-un singur Dumnezeu a fost crescut cu grijă poporul evreu, ca prin el să se sădească, cu vremea, această credinţă şi la celelalte popoare. Încet, ca să nu i se primejduias... mai mult


Nu, n-a fost de ajuns. Dacă ar fi fost de ajuns, ar fi trebuit să-L primească toţi evreii şi cei mai mulţi dintre filosofi. La toate cele spuse s-au adăugat ca temeiuri de credinţă: 1) învă... mai mult


Răspunsul amănunţit la această întrebare îl dă articolul al doilea al Simbolului Credinţei, primul dintre cele şase articole (II-VII), care se ocupă cu persoana mântuitoare a Domnului nostr... mai mult


Şi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii: Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, i... mai mult


Două lucruri: Întâi, că Domnul nostru Iisus Hristos, Care ne-a mântuit pe noi, este Însuşi Fiul lui Dumnezeu, egal întru toate cu Dumnezeu-Tatăl, veşnic ca El şi una cu El, după fiinţă ... mai mult


Precum ne-a învăţat primul articol să credem în Dumnezeu-Tatăl, aşa ne învaţă articolul al doilea să credem „şi” în Iisus Hristos, Fiul Lui. Căci fără credinţă în Fiul, nu Îl p... mai mult


Numele de „Iisus” înseamnă Dumnezeu Mântuitorul. Iisus înseamnă în limba ebraică Mântuitor şi numele acesta I se potriveşte în chip desăvârşit, căci El e într-adevăr Mântuitorul ... mai mult


Numele „Hristos” înseamnă Uns. La evrei, unşi se numeau preoţii, proorocii şi împăraţii, pentru că la intrarea în slujbă erau unşi cu mir, care închipuia darul Sfântului Duh. Dar ace... mai mult


1 ... « 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 » ... 93