Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!
1 ... « 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 » ... 93
Că Hristos a primit prin ungere de la Duhul Sfânt slujirea de arhiereu, prooroc şi împărat, ne-o spune Sfânta Scriptură în multe locuri. Sfântul Apostol Pavel ne spune că El a fost arhiereul... mai mult


Dacă privim bine, vedem că prin aceste trei slujiri: de arhiereu, prooroc şi împărat, cuprinse în numele lui Hristos, Iisus mântuieşte lumea prin jertfă, o învaţă să-şi însuşească mâ... mai mult


Atât numele de „Iisus”, cât şi cel de „Hristos” le-a primit Fiul lui Dumnezeu când S-a făcut om. Deci Iisus Hristos e numele Fiului lui Dumnezeu Cel întrupat. Mai înainte de Întrupare,... mai mult


Da, desigur, şi tot astfel articolul al doilea al Simbolului Credinţei nu porneşte cu mărturisirea de la Fiul lui Dumnezeu dinainte de Întrupare, adică de la un Fiu gândit cu mintea, ci de la I... mai mult


Iisus Hristos, Care a trăit pe pământ, este Fiul unic al lui Dumnezeu. Deşi a vieţuit pe pământ ca om adevărat, El este în acelaşi timp Fiul lui Dumnezeu. Aşa li S-a descoperit întâi prin... mai mult


Dacă s-ar fi spus în Simbol numai „Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut”, ar fi putut gândi cineva ca Arie, ereticul din veacul al IV-lea, că Fiul Care S-a născut nu e Dumnezeu ca Cel Care L-a nă... mai mult


Prin aceste cuvinte se arată că Fiul este mai înainte de orice timp, este veşnic, nu S-a ivit în timp. Sfântul Evanghelist Ioan începe Evanghelia prin cuvintele: „La început era Cuvântul”... mai mult


Naşterea aceasta dinainte de veci a Fiului din Tatăl este o taină pe care nu o poate înţelege nici mintea omului, nici a îngerului. „Tatăl L-a născut nu în modul în care omul ar putea gân... mai mult


Ca să nu rămână nici o îndoială că Fiul, Care S-a născut, e întru totul ca Tatăl din Care S-a născut, Simbolul spune că aşa cum nu se deosebeşte lumina care se aprinde de lumina din care... mai mult


Egalitatea între Tatăl şi Fiul e întărită şi prin cuvintele: „Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat”, ca să nu gândească cineva că Fiul nu Se numeşte Dumnezeu în înţelesul adev... mai mult


1 ... « 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 » ... 93