Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!
1 ... « 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 » ... 93
Deşi Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu „Unul-Născut”, şi ca atare Se deosebeşte de toţi care s-ar mai putea numi fii ai lui Dumnezeu, Părinţii care au alcătuit Simbolul au ţinut să sp... mai mult


Ca să se arate şi mai hotărât că Fiul nu e o făptură, că e născut în înţelesul adevărat din Tatăl, s-au pus în Simbol aceste cuvinte. Lucrul pe care-l face un om nu e din fiinţa lui, d... mai mult


Chiar cuvintele de mai înainte din Simbol, despre naşterea Fiului din Tatăl, ne-au arătat nu numai egalitatea dintre Tatăl şi Fiul, ci şi ceea ce-I deosebeşte, aşa după cum cuvintele „Cel ... mai mult


Unitatea după fiinţă şi deosebirea în trei persoane a lui Dumnezeu este cea mai neînţeleasă taină a creştinătăţii. S-a asemănat Sfânta Treime cu mintea, gândul şi voinţa omului, care... mai mult


Aceste cuvinte înseamnă că tot ce face Tatăl face şi Fiul, că deci şi lumea „a creat-o prin Fiul, a aşezat-o în Fiul şi că îi poartă de grijă prin Fiul”. Prin aceste cuvinte se arat... mai mult


Dacă toate le-a făcut Tatăl prin Fiul, atunci şi mântuirea lumii trebuia s-o săvârşească tot prin Fiul. Apoi, dacă în Fiul au fost aşezate toate, tot Fiul trebuia să vină şi să le str... mai mult


Articolul al treilea din Simbolul Credinţei este: „Carele pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara şi ... mai mult


Articolul al doilea ne-a înălţat privirea de la pământ la cer, spunându-ne că Iisus Hristos, Care a petrecut cu oamenii pe pământ, e Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, născut înainte de toţi... mai mult


Fiul lui Dumnezeu S-a făcut om cu adevărat, fără să înceteze a fi Dumnezeu. Rămânând Dumnezeu neschimbat, El Însuşi S-a făcut şi om adevărat. După Întrupare, nu unul este Fiul lui Dumn... mai mult


O asemănare ne oferă omul. Nu o asemănare tocmai deplină, pentru că omul e o persoană cu o singură fire. Dar firea lui se compune din suflet şi trup, aşa cum Iisus Hristos are fire dumnezeias... mai mult


1 ... « 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 » ... 93