Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!
1 ... « 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 » ... 93
Numai fiindcă a fost o persoană în două firi, Iisus Hristos ne-a putut mântui. Dacă ar fi fost două persoane, adică pentru fiecare fire o persoană deosebită, cu alte cuvinte, dacă firile ar... mai mult


Fiul lui Dumnezeu nu S-a făcut om pentru plăcerea de a fi om, sau pentru alte făpturi, ci pentru noi, oamenii. Şi când se spune „pentru noi, oamenii”, se înţelege „pentru noi, oamenii pă... mai mult


„S-a pogorât din cer” înseamnă că Fiul lui Dumnezeu a binevoit să „ Se facă şi Fiu al Omului, să ia, pe lângă firea Sa atotputernică, şi firea noastră neputincioasă, să Se smereas... mai mult


Fiul lui Dumnezeu n-a părăsit cerul prin această „pogorâre”. Căci El n-a încetat să fie Dumnezeu şi n-a părăsit firea dumnezeiască. Iar ca Dumnezeu e pretutindeni şi cu deosebire în c... mai mult


„S-a întrupat” înseamnă cu deosebire „S-a zămislit”, ca început „ al Întrupării”. Iar „S-a făcut om” înseamnă cu deosebire arătarea Fiului lui Dumnezeu ca om între oameni p... mai mult


Fiul lui Dumnezeu S-a zămislit ca om din Fecioară. Deci S-a zămislit fără de sămânţă bărbătească. Dar această zămislire minunată nu s-ar fi putut face fără lucrarea Duhului Sfânt. Du... mai mult


N-a fost singur. În acest caz ea ar fi zămislit un om despărţit de Dumnezeu. Ci Însuşi Fiul lui Dumnezeu era din acest moment în ea, Duhul Sfânt fiind nedespărţit de El. Fiul lui Dumnezeu a ... mai mult


A fost o fecioară din seminţia lui David, din care trebuia, după făgăduinţa dumnezeiască, să Se nască Mântuitorul. Ea trăise în curăţie desăvârşită şi era logodită cu Iosif, un bă... mai mult


Da. Ea a rămas fecioară totdeauna, deci atât la naştere, cât şi după aceea. Pentru aceasta, Biserica noastră îi zice „pururea Fecioară”.Da. Că fecioria ei a rămas nestricată şi la naştere învăţăm de la proorocul Iezechiel care spune: „Atunci m-a dus îndărăt pe calea exterioară a porţii templului, cea care cată spre r... mai mult


1 ... « 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 » ... 93