Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!
1 ... « 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 » ... 93
Pentru că Însuşi Dumnezeu a învrednicit-o de cinstea cea mai mare, de a-L naşte pe Mesia şi a vestit lucrul acesta prin profeţi (Fc 3, 15; Is 7, 14; Ier. 23, 5-6; Iz 44, 1-3). A cinstit-o înge... mai mult


Da, este mai mare, pentru că ea este cea dintâi între sfinţi. Iată de ce cinstirea adusă ei o numim preacinstire, iar pe ea, Preacinstită.Este cea dintâi între ei, pentru că a primit de la Dumnezeu cinstea cea mai mare, de a-L naşte pe Mesia. Zămislindu-L în pântecele ei pe Mesia, de la Duhul Sfânt, ea a fost curăţită de păc... mai mult


Este adevărat că în Sfânta Scriptură se vorbeşte de astfel de „fraţi”. Sfânta Evanghelie ne spune că, odată când predica Iisus: „În timp ce El încă le vorbea mulţimilor, iată că... mai mult


În Vechiul Testament „întâiul născut”, atât dintre oameni cât şi dintre animale, Îi era închinat lui Dumnezeu (Iş 13, 2). De aceea, chiar dacă nu mai erau după el alţi născuţi, se n... mai mult


Pentru că ea n-a săvârşit nici un păcat, nici cu gândul, nici cu cuvântul, nici cu lucrul. Acest dar i s-a dat printr-un har deosebit de mare, de care vorbeşte îngerul când îi vesteşte că... mai mult


Pentru că Cel ce S-a născut din ea, după firea omenească, e Însuşi Fiul lui Dumnezeu şi Dumnezeu. Iisus Hristos e o singură persoană în două firi: e persoana lui Dumnezeu Cuvântul, Care ca... mai mult


Din două motive S-a întrupat Fiul lui Dumnezeu de la Duhul Sfânt şi din Fecioară: întâi ca să arate că venirea Fiului lui Dumnezeu pe pământ ca om şi mântuirea noastră nu puteau atârna ... mai mult


Pentru că Cel ce S-a născut din Fecioara Maria este Dumnezeu Însuşi, anume Fiul lui Dumnezeu Care Se face om pentru noi. Cel ce lucrează cele ale firii este persoana însăşi. Or, Iisus Hristos,... mai mult


Da, a fost, căci păcatul nu ţine de firea omenească. Adam, la început, n-a avut păcatul în fire. Păcatul, dimpotrivă, ştirbeşte firea, o slăbeşte. Viaţa, după fire, o redobândeşte omu... mai mult


1 ... « 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 » ... 93