Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!
1 ... « 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 » ... 93
Ponţiu Pilat nu era o persoană particulară, ci un deţinător al puterii de stat. Amintindu-l în Simbol, Sfinţii Părinţi au voit să arate că Răstignirea lui Hristos e un fapt sigur din istor... mai mult


Cuvintele „şi a pătimit” arată încă o dată că Fiul lui Dumnezeu S-a făcut om cu adevărat şi a suferit într-adevăr pe cruce ca un om, până la moarte. Dar a pătimit numai cu trupul, n... mai mult


Aceste cuvinte au şi următorul înţeles: Fiul lui Dumnezeu, deşi n-a luat asupra Lui deodată cu firea noastră şi păcatele ei, a luat totuşi slăbiciunile noastre: trebuinţa de mâncare, de o... mai mult


Prin aceste cuvinte se arată mai întâi că Iisus a murit cu adevărat. „Hristos a murit pentru noi pe când noi eram încă păcătoşi” (Rm 5, 8). Trupul Lui a fost părăsit de suflet şi a f... mai mult


Sufletul Lui S-a coborât la iad (Ef 4, 9; 1 Ptr 3, 19), dar nu ca să sufere chinurile de acolo, ca toţi oamenii dinainte de El, căci cu acest scop se duc numai cei care pleacă de aici cu păcatul... mai mult


Ea a rămas unită cu trupul şi cu sufletul în iad. Căci dacă s-ar fi despărţit de trupul şi de sufletul firii noastre, Cel ce S-a dus în iad n-ar mai fi fost şi Dumnezeu, ci numai om, iar tr... mai mult


Este adevărat. Nestricăciunea şi îndumnezeirea au însă două înţelesuri. Trupul Domnului, înainte de Înviere a fost nestricăcios în înţelesul că nu se putea desface în pământ, dar a ... mai mult


Articolul al cincilea din Simbolul Credinţei este: „Şi a înviat a treia zi, după Scripturi”.Cea mai mare însemnătate. Învierea lui Hristos ne arată că am fost cu desăvârşire mântuiţi. Căci, în primul rând, ea ne dă asigurarea că tot ce a spus Hristos e adevărat, deci şi acee... mai mult


Învierea nu e numai o revenire a trupului la viaţa dinainte de moarte, ci înseamnă şi o prefacere totală a trupului. Ea e o treaptă nouă şi cea din urmă pe drumul mântuirii noastre, urcat d... mai mult


1 ... « 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 » ... 93