Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!
« 1 2 3 »
Sfânta Scriptură ne spune că, la început, Dumnezeu a făcut cerul şi pământul (Fc 1, 1). Am văzut mai înainte că „cerul” din aceste cuvinte înseamnă lumea nevăzută a îngerilor. Păm... mai mult


Nu. Făpturile au fost curate, nevinovate şi nevătămătoare atunci când au fost zidite: „Şi a privit Dumnezeu toate câte făcuse şi iată erau bune foarte” (Fc 1, 31).Sfânta Scriptură ne spune că în ziua a şasea, după ce a făcut toate celelalte fiinţe, Dumnezeu, în Sfânta Treime, a zis: „Să facem pe om după chipul şi asemănarea Noastră” (Fc 1, 26... mai mult


Dumnezeu a văzut că nu este bine să fie omul singur: „Şi l-a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său (...) bărbat şi femeie i-a făcut” (Fc 1, 27). „Iar coasta pe care Domnul Dumnezeu o lu... mai mult


Eva n-a fost făcută din ţărână, ci din coasta lui Adam, pentru că în bărbat şi femeie este o singură fire trupească, un singur izvor al neamului omenesc. De aceea, de la început n-au fost... mai mult


Chipul lui Dumnezeu în om este mănunchiul de puteri sufleteşti - raţiunea, voinţa, simţirea - cu care omul se îndreaptă spre Dumnezeu printr-o activitate neobosită pentru desăvârşire, iar ... mai mult


După ce l-a făcut pe om, Dumnezeu l-a aşezat în Rai şi i-a pus hrana la îndemână, făcând „să răsară din pământ tot soiul de pomi plăcuţi la vedere şi buni la mâncare” (Fc 2, 9).... mai mult


În Rai, primul om era împodobit cu minte sănătoasă, inimă curată şi voinţă liberă. El însă nu era desăvârşit, căci desăvârşirea se câştigă prin încercare şi deprindere. Ea con... mai mult


Dumnezeu l-a făcut pe om ca acesta să se împărtăşească de bucuria de a fi în preajma lui Dumnezeu şi de fericirea de a-L cunoaşte, de a-L iubi şi de a-L slăvi pe Dumnezeu. El este încunun... mai mult


Porunca pe care Dumnezeu i-a dat-o lui Adam este aceasta: „Dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, cu moarte vei muri!” (Fc 2, ... mai mult


« 1 2 3 »