Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!
Care este credinţa Bisericii noastre în Dumnezeirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos?

Răspunsul amănunţit la această întrebare îl dă articolul al doilea al Simbolului Credinţei, primul dintre cele şase articole (II-VII), care se ocupă cu persoana mântuitoare a Domnului nostru Iisus Hristos. Căci acest articol cuprinde în forma cea mai scurtă, dar în mod deplin, învăţătura Bisericii despre dumnezeirea lui Iisus Hristos.