Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!
„Dar de pace, jertfă de laudă!”:

„Dar de pace, jertfă de laudă!”[1]

Am să vă pun la suflet câteva gânduri duhovniceşti,în această sfântă zi, în care am săvârşit Sfânta Liturghie şi ne-am împărtăşit cu Trupul şi Sângele Mântuitorului Hristos. Dacă am săvârşit Sfânta Liturghieşi dacă ne-am şi împărtăşit, am trăit veşnicia! Să ne bucurăm până la capăt, dacă este un capăt al veşniciei...!?

Pentru că sunteţi o obşte nouă, tânără şi adunată, aici, din mai multe locuri, primul gând pe care vi-l transmit este al unui părinte duhovnicesc, care zice că pacea e mai mult decât dreptatea sau pacea merge înaintea dreptăţii! Pacea nu exclude dreptatea, o presupune, dar dreptatea vine din urmă. Sfânta Scriptură ne învaţă că adevărul ne face liberi (In 8, 32) şi că este nevoie de dreptate şi de adevăr. Dar, în general, când omul este în ispită, în încercări, chiar în suferinţă, acceptă dreptatea mai greu şi este bine să aştepte o vreme, cu pace, pentru că „toată darea cea bună şi tot darul desăvârşit de sus este, pogorându-se de la Părintele luminilor” (Iac 1, 17). În Predica de pe munte, în Fericiri, făcătorii de pace sunt fii ai lui Dumnezeu, iar cei însetaţi de dreptate se vor sătura doar...!

Al doilea gând este tot al unui părinte duhovnicesc, dar în acelaşi timp, şi trupesc, care zice că Dumnezeu nu se grăbeşte, dar nici nu întârzie! În general, când Îi cerem lui Dumnezeu cele ce gândim că ni se potrivesc, atât din punct de vedere duhovnicesc, cât şi din punct de vedere material, suntem tentaţi să acuzăm că nu suntem înţeleşi. Dumnezeu întârzie şi nu ne răspunde prompt, ca şi cum nu ne-ar auzi sau nu ne-ar înţelege. Însă, atunci când omul este pe marginea prăpastiei, El intervine şi nu îl lasă să se prăbuşească!

M-aş bucura tare mult să ţineţi minte aceste două fraze scurte, dar care pot să salveze din ispită şi din încercări, atât pe mireni, cât şi pe noi, monahii: „Pacea este mai mult decât dreptatea!” şi „Dumnezeu nu se grăbeşte, dar nici nu întârzie!” Amin![1] Cuvânt la Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite, Mânăstirea „Sfânta Elisabeta”, Cluj-Napoca, jud. Cluj, 03 aprilie 2013.


->