Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

  Pogorârea Sfântului Duh[1]   Iar în ziua cea din urmă – ziua cea mare a sărbătorii – Iisus sta între ei şi a strigat, zicând: „Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi s... mai mult
Arhim. Dumitru Cobzaru, Predici vol. I, Renaşterea, Cluj-Napoca, 2012, p.

11-17

.

Întemeierea Bisericii...![1] Ziua și sărbătoarea de astăzi, a Cincizecimii, ne aduce aminte de ziua și evenimentul întemeierii Bisericii în chip văzut, când Duhul Sfânt a coborât pest... mai mult
Arhim. Dumitru Cobzaru, Predici vol. I, Renaşterea, Cluj-Napoca, 2012, p.

18-24

.


->