File de pateric...
În zilele împăratului Teodosie, care se chema cel Mic, a venit un bătrân din părţile Egiptului şi s-a aşezat în pustie aproape de Ţarigrad (Constantinopol) şi era slăvit de toţi. Iar odată, trecând împăratul pe drumul acela, aproape de chilia acestui sihastru, a vrut însuşi să meargă să-l vadă. Şi lăsându-şi suita, a mers singur la chilia sihastrului în chipul unui ost... mai mult
Patericul, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2003, p. 360-361.
Din catehism...
Ce mai învaţă sfânta noastră Biserică despre dragostea faţă de vrăjmaşi?
Sfânta noastră Biserică ne mai învaţă nu numai să nu-l urâm şi să nu-l prigonim pe vrăjmaşul nostru, ci: a) Să fim gata a ne împăca cu el (Mt 5, 23-24); b) Să fim iertători (Mt 28, 35); c) Să ne ferim de tot ce ar părea că este o faptă de răzbunare şi neîmpăcare: „nerăsplătind răul cu rău sau ocara cu ocară, ci dimpotrivă, binecuvântând; că spre aceasta aţi... mai multDin Sfintele Canoane...
Can. 11 Cartag. zice:
Toţi episcopii au zis: „Dacă vreun presbiter ar fi osândit pentru purtarea lui, unul ca acesta are datoria să vestească pe episcopii din vecinătate, ca aceştia ascultând lucrul şi prin ei să se împace cu episcopul său. Iar de nu ar face aceasta, ci ceea ce să nu fie, cu mândrie îngâmfându-se, s-ar despărţi pe sine de comuniunea cu episcopul său, şi făcând schismă împreun... mai mult