File de pateric...
Zis-a iarăşi [avva Evagrie]: „Adu-ţi aminte totdeauna de ieşirea ta şi nu uita judecata cea veşnică şi nu va fi greşeală în sufletul tău”
Patericul, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2003, p. 75.
Din catehism...
După ce Dumnezeu l a făcut pe om, unde l a aşezat?

După ce l-a făcut pe om, Dumnezeu l-a aşezat în Rai şi i-a pus hrana la îndemână, făcând „să răsară din pământ tot soiul de pomi plăcuţi la vedere şi buni la mâncare” (Fc 2, 9). În Rai se aflau şi pomul vieţii, şi pomul cunoştinţei binelui şi răului.
Din Sfintele Canoane...
Can. 14 Timotei Alex. zice:
Întrebare. Dacă cineva nefiind în minţi ridică mâna asupra sa sau se aruncă în prăpastie, să se facă pentru el proaducere sau nu? Răspuns. În privinţa acestuia, clericul trebuie să lămurească dacă s-a făcut aceasta cu adevărat ieşit din minţi fiind. Căci de multe ori rudeniile celui ce a pătimit aceasta, vrând să obţină aducerea jertfei şi rugăciune pentru el, mint ş... mai mult