File de pateric...
Un frate l-a întrebat pe avva Pimen, zicând: „Ce voi face, că sunt luptat spre curvie şi mă răpesc la mânie?” Zis-a bătrânul: „Pentru aceasta zicea David, că: «Pe leu îl batem şi pe un urs îl sugrumăm» [1 Rg. 17, 33]; adică, mânia o tăiem, iar curvia cu osteneli o strâmtorăm”
Patericul, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2003, p. 196.
Din catehism...
În ce se cuprinde grija faţă de minte?
Mintea este puterea sufletească prin care omul cunoaşte şi înţelege lucrurile. În ea a sădit Dumnezeu năzuinţa de a cunoaşte adevărul, de a pătrunde în tainele lumii create şi a-şi însuşi cât mai multe cunoştinţe. Datoria creştinului este de a înlesni această năzuinţă şi lucrare a minţii sale şi de a-i da prilej să-şi adune cunoştinţe bogate şi temeinice, prin ca... mai multDin Sfintele Canoane...
Can. 69 Vasile cel Mare zice:
Citeţul, dacă s-ar împreuna cu logodnica sa mai înainte de nuntă, un an fiind oprit, se va primi spre a citi, rămânând neînaintat; iar împreunându-se pe ascuns fără logodnă, va înceta din slujbă. Asemenea şi slujitorul bisericesc