Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

Alese mulţumiri tuturor celor care, într-un fel sau altul, sau implicat în desfăşurarea hramului parohiei noastre, tuturor celor care au reuşit să ia parte la evenimente, precum şi celor care din anumite pricini nu au reuşit anul acesta. Sfântul Antonie să ne călăuzească paşii tuturo... mai mult
     
Articol publicat în 17-1-2022

Ca în fiecare an, Parohia Sfântul Antonie cel Mare din Cluj-Napoca, îşi va sărbători hramul pe 17 ianuarie 2022, astfel în ziua de ajun, duminică 16 ianuarie 2022, se va săvârşi Sfânta Liturghie de un ales sobor de preoţi și diaconi cu începere de la ora 10.00 când vom avea bucuria d... mai mult
     
Articol publicat în 14-1-2022

Cancelaria Sfântului Sinod a redactat programul-cadru (liturgic, cultural şi mediatic) al Anului omagial și comemorativ 2022. Comunicat integral: 2022 – Anul rugăciunii în viaţa Bisericii şi anul sfinţilor isihaşti Cu dragoste în Hristos, Vă aducem la cunoştinţă că Sfântul... mai mult
     
Articol publicat în 13-1-2022
File de pateric...
S-au suit odată unii din părinți, la avva Iosif în Panefo ca să-l întrebe pentru întâlnirea fraților ce găzduiesc la dânșii, de se cade să facă pogorâre și să arate îndrăzneală către dânșii. Și mai înainte de a fi el întrebat, a zis bătrânul către ucenicul său: „Ia seamă la ceea ce voi să fac astăzi și rabdă!” Și a pus bătrânul două emvrimii, unul de-a dr... mai mult
Patericul, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2003, p. 116-117.Din catehism...
În ce chip mai putem arăta grija faţă de răposaţi în afară de pomenirea lor în rugăciuni şi slujbe?
Cinstirea celor răposaţi se arată nu numai prin rugăciuni sau slujbele şi milosteniile ce le facem pentru ei, ci şi prin purtarea de grijă faţă de mormintele lor. Se cade să ne aducem aminte de mormintele răposaţilor noştri, veghind întâi de toate ca de la căpătâiul lor să nu lipsească niciodată Sfânta Cruce. Să le îngrijim şi să le împodobim, îngrădindu-le, semănând... mai multDin Sfintele Canoane...
Can. 15 Petru Alex. zice:
Nu ne va învinovăţi cineva pe noi fiindcă ţinem miercurea şi vinerea, în care cu drept cuvânt ni s-a poruncit nouă după predanisire să ajunăm; de o parte miercurea, din cauza sfatului făcut de Iuda pentru vinderea Domnului; iar de altă parte vinerea, pentru că a pătimit El pentru noi; iar duminica o ţinem zi de bucurie pentru cel ce a înviat în ea, întru care am primit să nu p... mai mult