Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

Ca în fiecare an, Parohia Sfântul Antonie cel Mare din Cluj-Napoca, îşi va sărbători hramul pe 17 ianuarie 2023, astfel duminică 15 ianuarie 2023, se va săvârşi Sfânta Liturghie de un ales sobor de preoţi și diaconi cu începere de la ora 10.00 când vom avea bucuria de a-l avea în mij... mai mult
     
Articol publicat în 11-1-2023

În Parohia Ortodoxă Română Sfântul Antonie cel Mare Cluj-Napoca, Colonia Sopor f.n, jud. Cluj, sfinţirea caselor va avea loc după următorul program: în data de 6 ianuarie 2023, după Sfânta Liturghie în Colonia Budunuş. în data de 7 ianuarie 2023, după Sfânta Liturghie în restul p... mai mult
     
Articol publicat în 27-12-2022

Biroul de Presă al Patriarhiei Române a transmis un comunicat referitor la propunerea de finanțare din bani publici a avortului la cerere. „Poziția Bisericii Ortodoxe Române și a tuturor cultelor față de avort e una clară, firească, fermă și ireversibil orientată pro-viață”, se s... mai mult
     
Articol publicat în 19-12-2022
File de pateric...
Un frate a venit la avva Pimen şi i-a zis lui: „Seamăn ţarina mea şi fac dintr-însa milostenie”. I-a zis lui bătrânul: „Bine faci!” Şi s-a dus cu osârdie şi a sporit milostenia. Şi a auzit avva Anuv cuvântul şi i-a zis lui avva Pimen: „Nu te temi de Dumnezeu, aşa grăind fratelui?” Şi a tăcut bătrânul. După două zile a trimis avva Pimen la fratele şi i-a zis lui, a... mai mult
Patericul, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2003, p. 182.Din catehism...
Puterile noastre singure sunt oare de ajuns pentru lupta împotriva ispitei?
Numai cu puterile noastre nu putem birui ispita; de aceea, atunci când ispita ne bântuie, să ne rugăm lui Dumnezeu ca să ne mântuiască (scape) cu harul Său[1]. Dumnezeu nu îngăduie să fim ispitiţi peste puterile noastre (1 Co 10, 13). Olarul nu ţine prea mult oalele în cuptor, ca să nu crape de prea mult foc[2]. Din păţania dreptului Iov se vede că diavolul are asupra omului num... mai multDin Sfintele Canoane...
Can. 69 Cartag. zice:
Apoi s-a hotărât ca, dezbătându-se acestea, să se trimită delegaţi din numărul nostru către cei ai donatiştilor ori către episcopii pe care îi au ori către laici, spre a vesti pace şi unire, fără de care nu se poate menţine mântuirea creştinilor, prin care delegaţi să li se facă cunoscut tuturor donatiştilor că nici un motiv binecuvântat nu au a aduce împotriva catoliceş... mai mult