File de pateric...
Zicea iarăși [avva Iacov] cum că: „Atunci când se laudă cineva de alții, trebuie să socotească păcatele sale și să pună în minte, că nu este vrednic de laudele cele ce se zic”
Patericul, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2003, p. 119.
Din catehism...
Ce închipuie prescurile şi vinul aduse de credincioşi?
Ele închipuie sau înfăţişează mai întâi însăşi fiinţa trupească şi sufletească a credincioşilor, pe care ei o aduc jertfă lui Dumnezeu, sub această formă. De ce? Pentru că, spre deosebire de jertfele din Legea Veche, care constau din cărnuri sau din roadele pământului şi din care se hrăneau nu numai oamenii, ci şi animalele, pâinea şi vinul, sunt alimente care alcătui... mai multDin Sfintele Canoane...
Can. 19 In. Post. C-pol zice:
În privinţa celor care se căsătoresc a doua oară, canonul 4 al lui Vasile cel Mare zice că unii au stabilit un an; iar alţii doi ani de epitimie; iar cei ce se căsătoresc a treia oară se vor afurisi pe trei şi pe patru ani. Dar noi zicem că am primit obiceiul afurisirii de cinci ani pentru cei ce se căsătoresc a treia oară, fireşte nedesfăcându-se căsătoria dacă au ei copii di... mai mult