File de pateric...
A ieşit odată avva Sisoe din muntele lui avva Antonie, la muntele cel mai din afară al Tebaidei, locuind acolo. Şi erau acolo meletieni, care locuiau în Calamona Arsenoitului. Unii, auzind că a ieşit la muntele cel mai dinafară, au dorit să-l vadă, dar ziceau: „Ce vom face, că în munte sunt meletieni? Şi ştim că bătrânul nu se tulbură de dânşii. Dar noi nu cumva vrând să ne... mai mult
Patericul, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2003, p. 231.
Din catehism...
Dar este oare cu putinţă a împlini o lege atât de desăvârşită?
Da, căci spune Mântuitorul: „Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi-vă de la Mine, că sunt blând şi smerit cu inima, şi veţi afla odihnă sufletelor voastre! Că jugul Meu este bun şi povara Mea este uşoară” (Mt 11, 29-30). Sfinţii au împlinit legea, deşi erau şi ei oameni ca ceilalţi, dar aveau inimă curată şi erau plini de dragoste faţă de Dumnezeu. Numai pent... mai multDin Sfintele Canoane...
Can. 11 Teofil Alex. zice:
Văduvele, săracii şi străinii călători să se bucure de toată odihna; şi să nu-şi însuşească cineva cele ale bisericii