Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

"Cu regret anunțăm trecerea la viața veșnică a D-nului Miron Scorobete, șoț, tată și bunic, după o viață frumoasă și lungă, alături de cei dragi.

Vei rămâne veșnic în inimile noastre.

Să il ierte Dumnezeu și să-l odihnească cu sfinții săi!

     
Articol publicat în 14-2-2023

Aveţi acum posibilitatea să redirecţionaţi 3,5% din impozitul pe care l-aţi plătit în cursul anului precedent pentru Parohia Ortodoxă Sfântul Antonie cel Mare (Sopor-Cluj-Napoca), Protopopiatul Cluj II, jud. Cluj. Dacă nu aţi depus formularul pentru un alt scop nobil aveţi acum posi... mai mult
     
Articol publicat în 4-2-2023

Ca în fiecare an, Parohia Sfântul Antonie cel Mare din Cluj-Napoca, îşi va sărbători hramul pe 17 ianuarie 2023, astfel duminică 15 ianuarie 2023, se va săvârşi Sfânta Liturghie de un ales sobor de preoţi și diaconi cu începere de la ora 10.00 când vom avea bucuria de a-l avea în mij... mai mult
     
Articol publicat în 11-1-2023
File de pateric...
Povestit-a un bătrân, că în vremea marelui Isidor preotul Schitului, era un frate diacon, pe care pentru multa lui faptă bună vrea să-l facă preot, ca să rămână în locul lui după moarte. Iar el din evlavie, nu,s-a atins de hirotonie, ci a rămas diacon. Deci, pe acesta, din bântuială vrăjmașului, l-a zavistuit oarecare din bătrâni și toți fiind în biserică pentru slujbă, m... mai mult
Patericul, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2003, p. 122-123.Din catehism...
De ce s-au pus în Simbol cuvintele: „În zilele lui Ponţiu Pilat”?
Ponţiu Pilat nu era o persoană particulară, ci un deţinător al puterii de stat. Amintindu-l în Simbol, Sfinţii Părinţi au voit să arate că Răstignirea lui Hristos e un fapt sigur din istorie, întâmplat la o dată fixă. Deci nu e o născocire a fanteziei, căci aceasta nu fixează născocirile ei la date fixe. Apoi, Părinţii au vrut să arate că răspunderea pentru răstignirea lu... mai multDin Sfintele Canoane...
Can. 25 In. Post. C-pol zice:
Cel ce desfrânează cu logodnica, după Vasile cel Mare, se exclude de la împărtăşanie pe 11 ani; noi zicem că pe doi ani, dacă în fiecare zi după ceasul al nouălea mănâncă mâncare uscata si face în fiecare zi 300 de metanii. Dar neglijând să facă aceasta, va îndeplini anii hotărâţi de Părinţi