Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!
Patriarhia Română solicită Guvernului României păstrarea statutului actual al Secretariatului de Stat pentru Culte:
BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHIEI ROMÂNE ne informează:

Referitor la proiectul de hotărâre de Guvern privind unele măsuri pentru organizarea Ministerului Culturii şi a Patrimoniului Naţional şi a Secretariatului de Stat pentru Culte, postat pe site-ul Ministerului Culturii în vederea dezbaterii publice, Patriarhia Română precizează:

Deşi în acest proiect legislativ se reiterează faptul că Secretariatul de Stat pentru Culte este instituţie publică cu personalitate juridică, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, Patriarhia Română îşi manifestă îngrijorarea faţă de intenţia de diminuare a statutului acestuia. Astfel, în proiectul de Hotărâre de Guvern, la articolul 6, aliniatul 1, se menţionează: „Conducerea Secretariatului de Stat pentru Culte se exercită de către un director general numit prin ordin al ministrului Culturii şi Patrimoniului Naţional, potrivit legii”, cu toate că Secretariatul de Stat pentru Culte se transferă cu organigramă şi buget proprii din subordinea Secretariatului General al Guvernului în cadrul Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, fără a solicita vreun post de la acest Minister.

Patriarhia Română consideră eventuala adoptare a acestei hotărâri în forma actuală drept o diminuare a rolului cultelor religioase în viaţa societăţii româneşti şi a reprezentării conducerii Secretariatului de Stat pentru Culte în administraţia publică centrală.

În mod tradiţional, conducerea organismului de specialitate al Statului român în domeniul cultelor este deţinută de un demnitar cu rang de ministru sau secretar de Stat care face cunoscută direct vocea Cultelor în Guvernul României. De altfel, actualul Guvern al României, prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 16/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, menţine personalitatea juridică distinctă a Secretaratului de Stat pentru Culte, pe când proiectul de Hotărâre de Guvern încearcă să diminueze acest statut cu riscul unei inconsecvenţe logice şi a unei contradicţii în termeni, stabilind că un Secretariat de Stat cu personalitate juridică proprie poate fi condus de un director general.

Patriarhia Română îşi exprimă speranţa că Guvernul României va analiza cu atenţie propunerile din proiectul de hotărâre de Guvern privind unele măsuri pentru organizarea Ministerului Culturii şi a Patrimoniului Naţional şi a Secretariatului de Stat pentru Culte şi va păstra forma actuală tradiţională de organizare a Secretariatului de Stat pentru Culte, care s-a dovedit viabilă după 1990 în relaţia dintre Cultele religioase autonome şi autorităţile Statului în beneficiul societăţii româneşti.

Sursa

           

Articol publicat în 30-5-2012