Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!
Familia este o prioritate permanentă în lucrarea Bisericii:
BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHIEI ROMÂNE ne informează:

În legătură cu opinia domnului sociolog Alfred Bulai, publicată în cotidianul Evenimentul Zilei din 7 martie 2013, care consideră că „Biserica a lăsat familia în plan secund”, precizăm:

Familia este permanent în centrul lucrării pastorale, educaţionale şi sociale a Bisericii. În fiecare comunitate parohială, preotul acordă o atenţie specială familiei creştine, atât în timpul activităţii liturgice (predici, cateheze, meditaţii duhovniceşti etc.), cât şi în timpul vizitelor pastorale în parohie când are posibilitatea să identifice şi să ajute la rezolvarea problemelor care confruntă credincioşii pe care îi păstoreşte.

Începând cu anul 1990, în toate eparhiile din ţară şi din străinătate se derulează mai multe programe social-filantropice şi educaţionale în sprijinul familiilor. De exemplu, de mai mulţi ani se desfăşoară cu rezultate bune două programe educaţional-catehetice majore, Hristos împărtăşit copiilor şi Alege şcoala (cu scopul prevenirii şi combaterii abandonului şcolar) de care beneficiază zeci de mii de copii şi adolescenţi. De asemenea, în majoritatea parohiilor ortodoxe există şi alte programe educaţionale tip Şcoala de duminică sau Şcoală după şcoală cu scopul sprijinirii educaţiei copiilor şi adolescenţilor. În acelaşi timp, anual Patriarhia Română organizează o serie de tabere şi concursuri naţionale pentru copii şi adolescenţi (muzică, desen, pictură, creaţie literară etc.), la care participă mii de copii şi adolescenţi talentaţi.

În plan social-filantropic, în parohiile ortodoxe sunt organizate programe şi activităţi filantropice pentru sprijinirea familiilor sărace. Numai în luna decembrie 2012, aproape 70 000 de familii din întreaga ţară au beneficiat de ajutor financiar şi material în urma unei colecte organizate în toate parohiile ortodoxe din ţară.

Referitor la opera socială desfăşurată de Biserică Ortodoxă Română în ansamblul ei, menţionăm că între cele 679 de instituţii sociale bisericeşti există 61 centre de zi pentru copii, 34 centre educaţionale, 37 centre de tip familial pentru victimele violenţei familiale şi ale traficului de persoane, 34 grădiniţe sociale şi afterschool etc. şi au fost organizate 12 campusuri de tabără pentru câteva mii de copii.

În scrisorile pastorale ale ierarhilor Sfântul Sinod adresate preoţilor şi credincioşilor este adesea subliniată importanţa familiei care este instituţia sfântă cea mai afectată social, economic şi moral în ultimii ani. În acest sens, menţionăm că anul 2011 a fost proclamat de Sfântul Sinod ca Anul omagial al Tainei Botezului şi Sfintei Cununii în Patriarhia Română tocmai pentru a intensifica grija Bisericii faţă de familia creştină azi, în mod special la nivelul comunităţilor parohiale.

În concluzie îi recomandăm domnului Alfred Bulai ca înainte de a face afirmaţii publice, să se informeze mai bine despre viaţa şi activitatea Bisericii. Opinia exprimată în articolul dinEvenimentul Zilei este în vădită contradicţie cu realitatea.

Dacă presa laică şi sociologii critici ar coopera concret cu Biserica pentru a ajuta familia românească de azi, aceştia vor putea depăşi constatarea critică prin implicarea constructivă în programe favorabile familiei.

Sursa

           

Articol publicat în 8-3-2013