Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!
Can. 4 sin. III ec. - Osânda clericilor trecuţi la nestorieni:

Iar dacă unii clerici s-ar dezbina şi ar îndrăzni ca, fie aparte (în particular), fie în obşte (în mod public), să cugete (înveţe) cele ale lui Nestorie sau cele ale lui Celestiu, de către Sfântul sinod s-a socotit cu dreptate ca şi aceştia să fie caterisiţi.


->