Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!
Can. 3 Neocez. - Osânda căsătoriilor nepravilnice (nelegale):
Pentru cei ce cad în mai multe nunţi este învederat timpul hotărât pentru penitenţă, dar întoarcerea şi credinţa, lor le scurtează timpul penitenţei.

->