Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!
Can. 5 Teofil Alex. - Căsătoria necanonică a clerului (Osânda căsătoriei nelegiuite a clerului):
Iar în privinţa lui Panuf, cel ce s-a aşezat diacon în Lico, trebuie să se cerceteze; şi de s-ar întâmpla să se afle că, fiind catehumen, a primit în comuniune de nuntă pe nepoata sa de frate, iar după botezare a fost înaintat în cler, să rămână în cler, dacă a murit aceea şi dacă după botez nu s-a împreunat cu dânsa. Iar dacă credincios fiind a primit în comuniune de nuntă pe nepoata sa de frate, să fie străin de cler; dar această împrejurare nu-i atrage episcopului Apolo osândă, dacă din necunoştinţă l-a aşezat pe el

->