Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!
Can. 2 Chiril Alex. - Chivernisirea averii bisericeşti:
Iar banii, care cu nedreptate s-au luat de la el, este cu dreptate a i se da înapoi din două motive. Întâi, fiindcă nicidecum nu trebuia să se facă una ca aceasta, şi că este preaîntristător şi la extremă mâhnire duce pe de-Dumnezeu-cinstitorii episcopi din toate părţile pământului a li se cere lor seama pentru chivernisirea cheltuielilor survenite, ori din veniturile bisericeşti, ori şi din oarecare alte produse. Căci fiecare dintre noi la timpul său va da seama în faţa judecătorului tuturor. Că odoarele şi averile nemişcătoare trebuie să se păstreze neînstrăinate bisericilor; iar chivernisirea cheltuielilor ce survin să se încredinţeze celor ce după vremi ocărmuiesc dumnezeiasca preoţie

->