Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

« 1 2 3 4 5

Nu se cuvine a se primi Apocalipsul lui Ezdra şi Zosima şi cele două martirologii ale sfântului Gheorghe şi ale sfinţilor martiri Kiric şi Iulia, nici cartea lui Marcu şi a lui Diadoh; fiindcă sunt lepădate şi neprimite

Nu se cuvine a lucra în săptămâna luminată, nici în sâmbăta săptămânii celei libere a se cânta „fericiţi cei fără de prihană”, nici a ţine joile

Cel ce bate pe tatăl sau şi dinadins îl omoară să îndeplinească 35 de ani în epitimia uciderii

La nevoie, şi monahul simplu să boteze. Asemenea, şi diaconul să boteze la nevoie

Dacă nu este de faţă preot, se cuvine ca pe pruncii cei nebotezaţi să-i boteze oricine s-ar găsi acolo. Dacă îi botează chiar şi însuşi tatăl lor, sau oricare altul, numai să fíe creştin, nu este păcat

Vă sfătuim ca în bisericile luate în stăpânire de eretici să se intre ca într-o casă simplă şi să se cânte numai din nevoie, aşezându-se cruce la mijloc, iar în altar nici să nu se intre, nici să se tămâieze, nici să se săvârşească rugăciune, nici să nu se aprindă candele şi lumânare

Nu se cuvine a se împărtăşi de la preotul care nu posteşte miercurea şi vinerea, chiar dacă pare a fi ortodox; căci nu este lucru sfânt a fi în unele privinţe evlavios, iar în alte privinţe a fi necurat

Călugării care muncesc în sfânta Patruzecime se cuvine ca în ceasul al nouălea să mănânce puţină pâine, iar seara să cineze

Dacă presbiterul, sau diaconul, sau citeţul a fost caterisit, şi se găseşte un monah, acela să binecuvânteze masa

« 1 2 3 4 5


->