Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!
1 2 »
Dreptul de a săvârşi Botezul îl are numai episcopul sau preotul[1]. În lipsa preotului poate boteza şi călugărul simplu sau diaconul, iar la vreme de mare nevoie, dacă pruncul e pe moarte, î... mai mult


În pridvorul sau pronaosul bisericii. Canoanele opresc săvârşirea Botezului nu numai în case, ci chiar în paraclisele din casele particulare[1]. Numai în cazuri cu totul rare şi de mare n... mai mult


Pentru botezul pruncilor nu există zile sau ceasuri hotărâte, pentru ca să nu se întâmple să moară nebotezaţi. Dacă pruncul e firav şi există temere că nu va trăi, el poate fi botezat î... mai mult


Naşii sunt persoanele în vârstă care Îl însoţesc pe prunc la Botez, răspunzând şi făcând cuvenita mărturisire de credinţă în locul şi în numele pruncului ce se botează. Ei sunt păr... mai mult


Se îndeplineşte mai întâi Rânduiala la facerea catehumenului, adică se face pregătirea celui ce are să fie botezat. Această rânduială se face în faţa uşilor bisericii, în pridvor, deoar... mai mult


Părţile principale ale Rânduielii la facerea catehumenului sunt: exorcismele, lepădările şi împreunarea cu Hristos.Sunt trei rugăciuni în care preotul Îl roagă pe Dumnezeu să îndepărteze de la catehumen toată puterea cea rea a diavolului.Sunt întreita lepădare a catehumenului sau a naşului, în numele catehumenului, de satana, urmată de întreita lui asigurare că s-a unit cu Hristos. În timpul lepădărilor, catehumenul e întor... mai mult


Exorcismele şi lepădările nu înseamnă că Biserica îi socoteşte pe cei ce vin la Botez ca stăpâniţi cu adevărat de diavol, cum sunt demonizaţii, îndrăciţii sau cei munciţi de duhuri ne... mai mult


Este sfinţirea apei pentru Botez, printr-o ectenie şi o lungă şi frumoasă molitfă, în care preotul se roagă pentru sine însuşi, ca Dumnezeu să-i ajute să săvârşească cu vrednicie Sfân... mai mult


1 2 »