Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!
Aceste cuvinte au fost puse în Simbolul Credinţei pentru a risipi credinţa deşartă a păgânilor, că sunt mai mulţi dumnezei. Credinţa într-un singur Dumnezeu, sau monoteismul, e susţinută ... mai mult


Dumnezeu este unul. Sfântul Apostol Pavel scrie Corintenilor: „Totuşi, pentru noi este un singur Dumnezeu, Tatăl, din Care sunt toate şi-ntru Care suntem noi, şi un singur Domn Iisus Hristos, p... mai mult


Sfânta Scriptură ţine seama de firea limbii omeneşti, adică de felul ei de a-şi arăta gândurile. Cuvintele de mai sus nu înfăţişează organe trupeşti, asemenea celor omeneşti, ci anumite... mai mult


Dumnezeu este pretutindeni; dacă se zice că El este în mod deosebit în ceruri, este pentru că prezenţa Lui e mai vădită fiinţelor spirituale şi cerul închipuieşte sfinţenia; dacă se vorb... mai mult