Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!
Cum şi de ce a făcut Dumnezeu îngerii?

Dumnezeu i-a făcut pe îngeri din nimic[1]. I-a fost de ajuns să voiască, pentru a-i aduce la lumină[2]. El i-a făcut din bunătatea Sa.[1] Sfântul Ioan Damaschin, Dogmatica, 2, 3, Migne, P.G., XCIV, col. 865; v. trad. rom. cit.

[2] Sfântul Ioan Gură de Aur, Despre învierea morţilor, 7, Migne, P.G., L, col. 429.