Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!
Ce înseamnă numele „Hristos”?

Numele „Hristos” înseamnă Uns. La evrei, unşi se numeau preoţii, proorocii şi împăraţii, pentru că la intrarea în slujbă erau unşi cu mir, care închipuia darul Sfântului Duh. Dar aceia erau numai chipuri ale adevăratului Uns, primeau numai o parte din puterea Duhului Sfânt, ca ajutor pentru slujba lor. Hristos însă Îl primeşte pe Duhul Sfânt Însuşi. „Hristos nu e un om purtător de Dumnezeu, ci Dumnezeu întrupat; El nu e uns ca un profet prin lucrare, ci prin prezenţa întregului subiect al ungerii, încât cel ce unge devine om şi Dumnezeu cel uns”[1]. Sfântul Ioan Gură de Aur zice că tot harul s-a vărsat peste templul acela. Că Tatăl nu-I da Lui Duhul cu măsură, ci întreg harul l-a primit templul. Noi însă avem nu mai puţin şi o picătură din harul acela”[2]. Deci Iisus este Unsul sau Hristosul, în înţelesul desăvârşit, nu numai unul dintre mulţii unşi, sau hristoşi oarecare[3]. El este arhiereul, împăratul şi proorocul cel mai înalt, adevăratul arhiereu, împărat şi prooroc şi izvorul a toată arhieria, conducerea duhovnicească şi proorocia. Precum vedem, şi numele de Hristos I se potriveşte în chip desăvârşit, căci nici pe acesta nu I l-au dat oamenii, ci îngerul, care a spus păstorilor: „Iată, vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul; că-n cetatea lui David vi S-a născut azi Mântuitor, Care este Hristos Domnul” (Lc 2, 10-11). Însuşi Iisus spunea despre Sine că a avut ungerea Duhului Sfânt, cum de altfel grăise despre El şi proorocul Isaia (61, 1): „Duhul Domnului este peste Mine, că El M-a uns să le binevestesc săracilor...” (Lc 4, 18).[1] Sfântul Grigorie Palama, Antireticul contra lui Achindin, la D. Stăniloae, Viaţa şi Învăţătura Sfântului Grigorie Palama, Ed. Scripta, Buc. 1993, ed. a II-a, p. 293.

[2] v. în Sfântul Grigorie Palama, Antireticul contra lui Achindin, la D. Stăniloae, Viaţa şi Învăţătura Sfântului Grigorie Palama, Ed. Scripta, Buc. 1993, ed. a II-a, p. 293.

[3] Sfântul Grigorie Teologul, citat după Sfântul Grigorie Palama, op. cit., pag. cit.