Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!
De câte feluri este postul după asprimea lui?

După asprimea lui, postul poate fi de mai multe feluri:

a) Ajunarea desăvârşită, adică atunci când nu mâncăm şi nu bem nimic cel puţin o zi întreagă.

b) Postul aspru sau uscat (xiroraghia) sau ajunarea propriu-zisă, atunci când mâncăm numai spre seară mâncăruri uscate (pâine şi apă, fructe uscate, seminţe etc.).

c) Postul obişnuit sau comun, când mâncăm la orele obişnuite, dar numai „mâncăruri de post”, adică ne înfrânăm de la „mâncărurile de dulce” (carne şi peşte, brânză, lapte, ouă, vin, grăsime).

d) Postul uşor (dezlegarea), când se dezleagă la vin, la peşte, icre şi untdelemn, cum se prevede în Tipic, la anumite sărbători care cad în cursul posturilor de peste an.