Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

Astăzi este începutul mântuirii noastre![1] Şi intrând în Ierihon, trecea prin el. Şi iată un bărbat cu numele Zaheu; şi acesta era mai-marele vameşilor şi era bogat.Şi căuta să-L ... mai mult
Arhim. Dumitru Cobzaru, Predici vol. III, Renaşterea, Cluj-Napoca, 2014, p. 115-123.


->